Ads Top

ABN AMRO wil voor eind 2023 3.5 miljard aan ESG-obligaties in liquiditeitenportefeuille

ABN AMRO wil vóór eind 2023 het aandeel van groene, sociale en duurzame beleggingen in haar liquiditeitenportefeuille verhogen naar 3,5 miljard euro.

Door hogere standaarden aan te houden voor deze obligaties kan de bank de ESG focus van haar liquiditeitenportefeuille verbreden en zo verder verduurzamen. Dit past binnen de strategie van de bank om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen.

De bank heeft obligaties op het oog waarvan de opbrengsten worden belegd volgens de Green Bond Principles, de Social Bond Principles of een combinatie van deze twee principes binnen één duurzaamheidsinstrument. Dergelijke obligaties worden in de liquiditeitenportefeuille opgenomen op basis van de beschikbaarheid van een ESG-rapportage, een zorgvuldig selectieproces en een gedegen beheer van de opbrengsten.

Ook moeten de beoogde obligaties voldoen aan de zogenoemde High Quality Liquid Assets (HQLA) criteria van de Europese Bankautoriteit (EBA). Zo kunnen we de hoge kwaliteit en liquiditeit van de portefeuille behouden. Door actief op de euromarkt voor ESG-obligaties te beleggen wil ABN AMRO de groei van deze markt ondersteunen. De bank zal het aandeel van ESG-obligaties binnen de liquiditeitenportefeuille in de resultaten over het vierde en het tweede kwartaal melden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.