Ads Top

Robeco voldoet tijdig aan gedragslijnen Last onder dwangsom Wwft

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) heeft tijdig voldaan aan de last onder dwangsom die de AFM op 18 november 2020 aan haar heeft opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorgdraagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt.

Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd.

Beleggingsinstellingen hebben een poortwachtersfunctie om te voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en dat het financiƫle systeem wordt gebruikt voor het financieren van terrorisme. In de Wwft staan hierover regels waaraan instellingen zich moeten houden. De AFM houdt hier toezicht op.

Op grond van de Wwft dienen beleggingsinstellingen onder andere te beschikken over een risicobeoordeling en gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Ook dienen instellingen een cliĆ«ntenonderzoek (tijdig) uit te voeren en een transactiemonitoringssysteem te hebben, waarmee zij in staat zijn ongebruikelijke transacties (tijdig) te detecteren. De AFM heeft in de last onder dwangsom gedragslijnen geformuleerd ten aanzien van voornoemde verplichtingen uit de Wwft.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.