Ads Top

Europees Parlement publiceert amendementen Solvency II herziening

Op dinsdag 2 augustus publiceerde het secretariaat van de commissie Economische en Financiële zaken (ECON) in het Europees Parlement drie amendementsrapporten. Daarin staan alle voorgestelde amendementen van Europarlementariërs uit de ECON-commissie op het eerdere conceptrapport van rapporteur Markus Ferber over de herziening van de Solvency II richtlijn.

De 600 amendementen variëren van voorstellen voor meer vergaande eisen op het gebied van bufferkapitaal en rapportages door verzekeraars tot voorstellen voor kapitaalsverlichting en het schrappen van bepaalde artikelen uit de richtlijn om de administratieve lasten voor verzekeraars te verlichten.

Zowel het Verbond van Verzekeraars als Insurance Europe gebruiken de komende weken om de voorgestelde amendementen zorgvuldig door te nemen om te bezien hoe deze zich verhouden tot de standpunten en belangen van Nederlandse verzekeraars. Vervolgens zoekt het Verbond na het zomerreces contact met een aantal van de betrokken Europarlementariërs om ze te informeren over de mogelijke gevolgen van de verschillende amendementen.

Een eerste bespreking van de amendementen binnen de ECON-commissie, onder leiding van rapporteur Markus Ferber, is voorzien voor 31 augustus. De uiteindelijke stemming over een definitieve positie vanuit het Europees Parlement is voorzien op 1 december 2022. Tot die tijd proberende verschillende Europarlementariërs het onderling eens te worden over welke van de voorgestelde amendementen een plekje moeten krijgen in het uiteindelijke parlementsstandpunt. Het Verbond van Verzekeraars houdt gedurende deze hele periode vinger aan de pols en neemt waar mogelijk contact op met de betrokken parlementariërs om het perspectief van de verzekeringssector duidelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.