Ads Top

ING voert wijzigingen door voor verenigingen en stichtingen

Vanaf 1 september zal ING het tarief dat verenigingen en stichtingen betalen voor de dienstverlening wijzigen van 3 euro naar 7,50 euro. Dit is in lijn met het tarief van andere complexe rechtsvormen, zoals BV’s en kerkgenootschappen.

In verband met de benodigde capaciteit voor zorgvuldig klantonderzoek, kunnen nieuwe verenigingen en stichtingen vanaf vandaag tijdelijk geen bankrekening aanvragen. Naar verwachting kunnen verenigingen en stichtingen in het eerste kwartaal van 2023 wel weer klant worden bij ING.

Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet ING in het kader van 'know-your-customer' (KYC) bij al haar klanten regelmatig onderzoek uitvoeren om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. De inspanningen om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren zijn de laatste jaren steeds intensiever geworden. Dit komt deels door wet- en regelgeving, maar ook omdat criminelen steeds inventiever worden als het gaat om financieel-economische criminaliteit. ING zet daarom meer medewerkers en middelen in voor zorgvuldig klantonderzoek dan voorheen. Dit leidt voor de bank tot hogere kosten.

Sinds 1 april 2022 rekent ING al een deel van de kosten voor klantonderzoek door aan zakelijke klanten. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de rechtsvorm van een klant. Deze bepaalt voor een belangrijk deel de complexiteit en dus de mate van klantonderzoek. In de praktijk blijkt dat zorgvuldig onderzoek naar verenigingen en stichtingen gemiddeld genomen extra inspanningen vraagt van KYC-specialisten, bijvoorbeeld door onduidelijkheid over de activiteiten, bestuurswisselingen en het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbenden.

Om het klantonderzoek bij verenigingen en stichtingen zorgvuldig te kunnen blijven uitvoeren, treft ING twee maatregelen:

Vanaf vandaag kunnen nieuwe verenigingen en stichtingen tijdelijk geen bankrekening aanvragen. ING heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om voor deze rechtsvormen nieuwe aanvragen plus bijbehorend klantonderzoek zorgvuldig te verwerken. De bank verwacht dat zij in het eerste kwartaal van 2023 verenigingen en stichtingen weer kan aannemen als klant.
Daarnaast zal het tarief in verband met de kosten voor klantonderzoek voor verenigingen en stichtingen per 1 september worden verhoogd van 3 euro naar 7,50 euro. Dit is in lijn met de kosten voor andere complexe rechtsvormen (zoals BV’s en kerkgenootschappen) die sinds 1 april gelden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.