Ads Top

Lendahand eerste Nederlandse crowdfundingplatform met Europese vergunning

Lendahand, het Nederlandse crowdfundingplatform dat impact investeringen in opkomende landen mogelijk maakt voor particulieren, ontvangt als eerste Nederlandse crowdfundingplatform de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Sinds de opkomst van crowdfunding in Nederland in 2010 maken de meeste Nederlandse crowdfundingplatformen gebruik van een zogenoemde ontheffing voor hun activiteiten. Kort gezegd betekent een ontheffing dat het betreffende platform niet binnen een wetgevend kader valt. Met de nieuwe, verplichte ECSP-vergunning kunnen crowdfunding partijen niet langer met een ontheffing werken.

Lendahand beschikt sinds 2016 echter al over een MiFID-vergunning , en staat daarmee reeds jaren onder toezicht van de AFM. Met die vergunning konden crowdfundingplatformen hun diensten buiten Nederland aanbieden op voorwaarde dat ze voor ieder land een afzonderlijk ‘paspoort’ van hun vergunning hadden; een omslachtig en langdurig proces. Tegelijk dienden bedrijven de specifieke investeringsregels en -wetten van ieder land waar ze actief waren na te streven. De nieuwe ECSP-vergunning sluit veel beter aan bij de (internationale) activiteiten van een crowdfundingplatform.

De Europese Commissie streeft met de nieuwe verordening naar een groter aanbod van deze innovatieve vorm van financiering in de gehele EU. Een uniform kader met één vergunning dat crowdfundingplatformen toelaat hun diensten voorbij landsgrenzen aan te bieden en daarbij zorgt voor een beter en gevarieerder aanbod voor investeerders.

Voor Lendahand maakt de vergunning het mogelijk om de activiteiten in heel Europa verder uit te breiden. In navolging van hun recente overname van het Franse crowdfundingplatform Babyloan, wil Lendahand het eerste echte pan-Europese crowdfundingplatform worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.