Ads Top

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro

De nettorente-inkomsten van de Belgische Bank KBC stegen met 4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en met 14 procent jaar-op-jaar. De nettorentemarge voor het tweede kwartaal van 2022 bedroeg 1,91 procent en bleef zo stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal.

De volumes bleven toenemen: de kredietverlening steeg met 3 procent tegenover het vorige kwartaal en met 9 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl de deposito's, exclusief schuldcertificaten, stegen met 6 procent tegenover het vorige kwartaal en met 9 procent ten opzichte van vorig jaar.

De verkoop van de levensverzekeringsproducten daalde met 22 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en met 14 procent ten opzichte van vorig jaar.

De nettoprovisie-inkomsten daalden met 6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en lagen in de lijn van het niveau van een jaar geleden. De daling ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral te wijten aan lagere vergoedingen uit de vermogensbeheeractiviteiten.

In het verslagkwartaal werd een nettowaardevermindering op kredieten van 9 miljoen euro geboekt, tegenover een nettoterugname van 15 miljoen euro in het vorige kwartaal en van 130 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De nettowaardevermindering in het verslagkwartaal omvatte een bijkomend bedrag voor de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's en een beperkte nettowaardevermindering voor individuele leningen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.