Ads Top

Moet er een bofbelasting komen?

 De vakbonden zijn voorstander van een zogeheten bofbelasting, waarbij bedrijven die grote winsten maken vanwege gunstige omstandigheden zwaarder belast worden.

Bij BNR Nieuwsradio besprak Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, deze controversiële kwestie.

Door sommigen wordt gepleit voor vernieuwing van de wet op oorlogswinstbelasting, die van kracht was tussen 1914 en 1918. Dit was een extra belasting op winst over essentiële, schaarse goederen. Door allerlei sancties en handelsblokkades in de eerste wereldoorlog werd Nederland in economisch opzicht namelijk wel getroffen, ondanks het feit dat Nederland neutraal was. Volgens hoogleraar Kavelaars is het invoeren van een bofbelasting zeer moeilijk uitvoerbaar, de Belastingdienst zou te maken krijgen met een zeer complex systeem waardoor de uitvoeringsdruk zou toenemen. Een alternatieve en veel efficiëntere manier om dit te realiseren, is om een hoger toptarief te introduceren.

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze de bofbelasting net ingevoerd. Kavelaars betwijfelt of het haalbaar zal blijken om deze wet te handhaven, maar er is wel een belangrijk verschil: het toptarief wordt slechts in de energiesector toegepast. Deze sector is makkelijker af te bakenen en daardoor is de belasting beter te handhaven. Alsnog blijft de definitiekwestie lastig: neem je de zuivere energiesector slechts mee in de belasting of ook de distributiesector? Tevens benadrukt Kavelaars dat al veel wordt gesteld dat het belastingsysteem in Nederland te complex is; een dergelijk systeem is in Nederland hierdoor onwenselijk, omdat dit de complexiteit alleen nog maar laat toenemen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.