Ads Top

Onzekerheden door oorlog en hoge inflatie leiden tot risico’s voor financiële stabiliteit

De oorlog in Oekraïne leidt ook tot economische en financiële onzekerheden. De gevolgen voor de economische groei zijn tot nu toe beperkt, maar de effecten zouden in bepaalde scenario’s kunnen verslechteren. Daarnaast vertaalt de forse stijging in grondstof- en energieprijzen zich in een sterke oploop van de inflatie. Door de onzekerheden nemen de risico’s voor financiële stabiliteit toe, zo constateert het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in zijn vergadering van 3 juni.

Het financiële systeem heeft zich vooralsnog weerbaar getoond. Een afzwakking van de conjunctuur zal de huidige spanningen in de economie, waaronder krapte op de huizenmarkt en arbeidsmarkt, kunnen verminderen. Het is van belang dat dit proces zonder grote schokken verloopt. Daarnaast moeten financiële markten zich aanpassen aan de hogere inflatie, de stijging van de rente en de door de ECB aangekondigde normalisatie van het monetair beleid. Ook kunnen de oplopende financieringskosten op termijn de schuldpositie van bedrijven, huishoudens en overheden onder druk zetten.

Het is belangrijk dat banken tijdig voldoende buffers opbouwen om onverwachte, cyclische systeemrisico’s op te kunnen vangen. DNB heeft aangekondigd de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) te activeren. Onder voorbehoud dat het risicobeeld niet fors verandert, zal op 25 mei 2023 een CCyB-eis van 1% van kracht zijn. Deze activatie past bij een zogeheten standaard risico-omgeving en komt op een moment dat de Nederlandse banken goed gekapitaliseerd zijn. Hierdoor zijn de kosten om te voldoen aan de nieuwe eis relatief laag.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.