Ads Top

FSC: meer risico's bij crypto's

De recente onrust op cryptomarkten heeft laten zien dat koersen fors kunnen schommelen en dat niet alle partijen even betrouwbaar zijn. Bij toenemende populariteit van crypto’s kunnen zich ook risico’s voor financiële stabiliteit voordoen.

Het FSC benadrukt dat vergelijkbare activiteiten in het financiële systeem met vergelijkbare risico’s op eenzelfde wijze moeten worden gereguleerd. Het gaat daarbij onder andere om essentiële aspecten ten aanzien van transparantie, governance en bedrijfsvoering die nu vaak nog onvoldoende zijn gewaarborgd.

Met de Europese verordening die in voorbereiding is (Markets in Crypto-assets Regulation; MiCAR) wordt een belangrijke eerste stap gezet in het reguleren van cryptomarkten. Deze verordening bevat noodzakelijke, minimale vereisten, maar kan niet alle onderliggende risico’s en onzekerheden wegnemen.

NB en de AFM hebben de afgelopen jaren in hun toezicht veel aandacht besteed aan cyberrisico’s. In aanvulling hierop heeft DNB een stresstest ontwikkeld om beter zicht te krijgen op de mogelijke risico’s van cyberaanvallen voor het financiële systeem als geheel. Daarbij is gekeken naar twee verschillende scenario’s: één waarbij zich een operationele verstoring van het interbancaire betalingssysteem voordoet en één waarbij sprake is van sterke liquiditeitsuitstroom als gevolg van een verlies van vertrouwen.

Deze studie verschaft belangrijke eerste inzichten om na te denken over het monitoren van macroprudentiële risico’s en beleid om deze te beheersen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.