Ads Top

Minister Kaag presenteert agenda duurzame financiering

Uiterlijk eind dit jaar dienen financiële instellingen hun actieplannen te presenteren voor hun bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit schrijft minister Kaag van Financiën in haar beleidsagenda voor duurzame financiering.

Meer dan 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepelorganisaties ondertekenden in 2019 het Klimaatcommitment. Nederland liep hiermee internationaal voorop.

Uiterlijk eind dit jaar dienen de ondertekenaars van het Klimaatcommitment hun actieplannen te presenteren voor het terugbrengen van de CO2-impact van hun financieringen en beleggingen. De actieplannen zullen door de ministers van EZK en Financiën worden beoordeeld op transparantie, vergelijkbaarheid en ambitieniveau. Van financiële instellingen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze in hun acties uitgaan van het 1,5 gradenscenario, in lijn met het coalitieakkoord. Als de resultaten onvoldoende aansluiten bij de doelen van het Klimaatakkoord wordt nieuwe wet- en regelgeving niet uitgesloten.

Financiële instellingen zijn zich steeds beter bewust van duurzaamheidsrisico’s waar zij zelf mee worden geconfronteerd. Zo kunnen door de vergroening van de maatschappij investeringen in fossiele brandstoffen aan waarde verliezen. De gevolgen van extreem weer zorgen ervoor dat verzekeraars voorbereid moeten zijn op een forse toename van schadelasten. Ook biodiversiteitverlies en natuurverlies leidt tot grote financiële risico’s. Samen met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit pleit minister Kaag voor opname van de financiële sector in het internationale Global Biodiversity Framework.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.