Ads Top

Banken zorgen voor boedelrekening bij faillissement en WSNP

Met een nieuw Convenant Boedelrekening dat per 1 juli 2022 ingaat, geven ING, Rabobank en ABN AMRO curatoren en bewindvoerders zekerheid voor het openen van een boedelrekening bij faillissement en WSNP.

Voor curatoren, bewindvoerders en De Rechtspraak is het belangrijk dat er boedelrekeningen kunnen worden geopend bij faillissement en WSNP-schuldsanering. Er is daarover nu geen zekerheid. NVB heeft daarom het initiatief genomen tot het Convenant Boedelrekening.

Naast ING, Rabobank en ABN AMRO zal De Volksbank (op een later moment) zich als deelnemende bank bij het convenant aansluiten.

De boedelrekening is een Nederlandse betaalrekening in euro zonder krediet of mogelijkheid om debet te staan. De boedelrekening is bestemd voor de afwikkeling van één specifiek faillissement en mag door de curator alleen daarvoor worden gebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat de curator zich inspant om de boedelrekening op te heffen zodra de rekening niet meer nodig is.

Aan het openen van een boedelrekening is een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet de boedelrekening onder meer worden geopend bij de huisbank van de gefailleerde klant. Ook is een voorwaarde dat er niet al een boedelrekening is geopend bij een andere bank in Nederland. Verder moet de curator aan de bank de informatie verstrekken en vragen beantwoorden die nodig zijn voor (doorlopend) klantonderzoek.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.