Ads Top

Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel

Bestuursvoorzitter Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt op 1 juni 2022 deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Ook De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau nemen deel.

De oorlog in Oekraïne en de omslag in het financieel-economisch klimaat gaan gepaard met stijgende grondstofprijzen, onzekerheid over de economische groei en oplopende inflatie en rente. De risico’s binnen het financiële stelsel, waarvan verschillende onderdelen onder AFM-toezicht vallen, zijn hiermee toegenomen.

O de kapitaalmarkten leidt de oplopende rente tot dalende koersen van aandelen, obligaties en andere financiële activa.

De onrust op financiële markten raakt ook de Nederlandse vermogensbeheersector, via forse margeverplichtingen op rentederivaten en stranded assets door sancties op Russische effecten. Vanwege de grote portefeuilles rentederivaten bij Nederlandse fondsen, is de Nederlandse sector gevoelig voor renteschokken. Dit leidt tot forse margeverplichtingen. Door de sancties tegen Rusland is naar schatting ruim 1 à 2 miljard euro aan financiële activa van Nederlandse vermogensbeheerders niet goed meer te waarderen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.