Ads Top

Vertrouwen centraal in nieuwe DNB Visie op Betalen

DNB wil dat iedereen in Nederland kan deelnemen aan de betaalmarkt en dat het betalingsverkeer veilig blijft. Ook maakt DNB zich sterk voor verdere Europese integratie en wereldwijde samenwerking.

De Visie op Betalen 2022-2025, die vandaag is gepubliceerd, schetst de belangrijkste trends in de betaalmarkt en hoe deze het betalingsverkeer kunnen beïnvloeden.

Deze analyse heeft geleid tot drie speerpunten voor DNB: verzekeren van toegang tot het betalingsverkeer, verankeren van robuustheid en veiligheid van het betalingsverkeer en tot slot het versterken van betaalmarkt in Europa en daarbuiten.

Ook cyberweerbaarheid krijgt grote prioriteit. Uitval van betaalsystemen is nu zeer beperkt. Maar cyberaanvallen zijn steeds vernuftiger en potentieel ontwrichtender. Daarom is het noodzakelijk om voorbereid te zijn op crisissituaties. Om weerbaar te blijven is het bovendien van essentieel belang om te testen op steeds geavanceerdere aanvallen en de bescherming continue aan te scherpen. De testen breiden we uit naar systeemrelevante derde partijen. Verder treden we actief naar buiten met kennis en advies en delen we onze ervaringen en best practices met andere vitale sectoren.

Op de internationale markt komen de stablecoins op. Stablecoins zouden kunnen bijdragen aan sneller, goedkoper en meer inclusief grensoverschrijdend betalingsverkeer, maar brengen ook veel risico’s met zich mee. Zo is onduidelijk of ze voldoende worden gedekt door de munten waaraan ze zijn gekoppeld. Stablecoins moeten adequaat en in lijn met de risico’s worden gereguleerd. DNB steunt de Europese regulering voor crypto’s, waaronder stablecoins. Maar verschillen in regelgeving voor stablecoins wereldwijd moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.