Ads Top

Nederlander voorzichtig met crypto

De adoptiegraad van Nederlanders met betrekking tot cryptogeld bedraagt slechts 15 procent. Daarmee blijft Nederland achter bij Frankrijk (18%), Duitsland (25%), België (28%) en Spanje (33%).

Hoewel inmiddels ruim twee miljoen Nederlanders in één of meerdere cryptovaluta hebben geïnvesteerd, blijkt dit ten opzichte van andere West-Europese landen significant lager te zijn. Ook heeft Nederland het minste vertrouwen in Bitcoin. Zo drukken zij het vertrouwen uit in een onvoldoende met rapportcijfer 5,2. Daarbij geeft 16 procent aan dat het vertrouwen het afgelopen kwartaal zelfs is afgenomen.

Vooral het gebrek aan kennis is voor de overgrote meerderheid een reden om vooralsnog niet in cryptocurrency te investeren. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het feit dat men niet weet of het veilig genoeg is en of de markt stabiel genoeg is redenen zijn om niet te investeren. Slechts 7 procent zegt goed of zeer goed op de hoogte te zijn van Bitcoin en dit zijn met name jongeren. Eén op de tien (11 procent) 18 tot 35-jarigen geeft aan goed dan wel zeer goed op de hoogte te zijn.

Wel zegt een kwart van degene met een (zeer) laag kennisniveau (26 procent) meer te willen leren of weten. Ook overwegen nog eens 1,5 miljoen Nederlanders waarschijnlijk het komende jaar een eerste investering of belegging in cryptocurrency te doen. Gevraagd naar de voornaamste reden, noemt 31 procent de lage spaarrente en slechts 4 procent de toenemende inflatie.

Voor Bitcoin bezitters is het bezit van deze digitale munt van invloed op zijn of haar mentale gesteldheid. Zo geven vier op de tien Bitcoin bezitters aan dat zij onrustig worden wanneer de prijs sterk daalt in korte tijd. Daarnaast wordt de nachtrust voor 31 procent van hen verstoort, omdat zij ’s nachts de koers willen checken.

Bijna een derde van de bezitters (30%) geeft zelfs aan een financieel probleem te hebben wanneer Bitcoin in waarde blijft dalen en uiteindelijk niets meer waard is.

Terwijl de koers van de Bitcoin tijdens het onderzoek (februari 2022) ongeveer 35.000 euro bedroeg, denkt een representatieve steekproef van 1.028 Nederlanders dat het over exact een jaar nog ‘slechts’ 15.691 euro waard is. Dat is een potentiële daling van circa 60 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in het eerste kwartaal van 2022 onder een representatieve steekproef van 1.028 Nederlanders.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.