Ads Top

Meer aandacht voor toegankelijk en inclusief betalingsverkeer

Nederlandse banken zorgen voor een goede toegankelijkheid van hun (digitale) diensten. Kwetsbare groepen zoals senioren of mensen met een beperking moeten zelfstandig hun bankzaken kunnen doen, zodat zij financieel niet buitengesloten worden.

Banken werken hier individueel aan en bespreken dit sinds 2020 met elkaar in een werkgroep (Werkgroep Toegankelijkheid en Inclusiviteit, WTI) onder regie van de Betaalvereniging. In deze werkgroep wisselen banken ideeën uit over hoe het betalingsverkeer nog beter kan aansluiten op de behoefte van kwetsbare groepen.

Nog steeds kunnen klanten naar de bank toekomen voor hulp bij en vragen over hun dagelijkse bankzaken Dat kan bij 940 bankkantoren, bijvoorbeeld tijdens inloopspreekuren, en de ongeveer 500 kantoren van Regiobank, maar ook bij steeds meer servicepunten (rond de 300). Op aanvraag van de klant bieden banken thuis ondersteuning en senioren kunnen persoonlijke telefonische ondersteuning aanvragen, zonder keuzemenu’s.

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke activiteit van banken in 2021 is de pilot Online Bankieren met Rotterdamse bibliotheken. Via deze pilot krijgen de deelnemers meer inzicht in de bereidheid en terughoudendheid van mensen om digitaal bankieren te leren. Daarmee kunnen ze een aanpak voor samenwerking tussen verschillende organisaties ontwikkelen om mensen te ondersteunen bij zelfstandig digitaal bankieren. Het succes van de Rotterdamse pilot heeft ertoe geleid dat die wordt voortgezet in andere steden en regio’s.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.