Ads Top

Kifid: bank mag extra kosten rekenen voor contant geld opnemen

Vanaf 1 juli 2021 brengt ABN AMRO kosten in rekening voor het opnemen van contant geld boven 12.000 euro per jaar. Twee consumenten hebben zich hierover bij Kifid beklaagd. Maar uit de gepubliceerde uitspraken blijkt dat de bank niet verplicht is om contant geld opnemen onbeperkt kosteloos te maken voor haar klanten.

Het is de Geschillencommissie niet gebleken dat het wijzigen van het tarief voor contant geld opnemen boven een bepaald bedrag onredelijk of onbillijk zou zijn. De kosten voor contant geld hebben maatschappelijk en politiek de aandacht. In dat licht geeft de Geschillencommissie de bank wel in overweging om afwachtend te zijn met verdere tarifering voor contant geld opnemen.

Een bank heeft de vrijheid om haar beleid te wijzigen, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Volgens de voorwaarden voor een betaalrekening kan de bank kosten in rekening brengen voor het opnemen van contant geld boven 12.000 euro per jaar. De bank heeft meerdere redenen gegeven waarom dit nodig is.

Naast de eerdergenoemde reden van gestegen kosten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om financiële criminaliteit te bestrijden, geeft de bank aan dat het gebruik van contant geld is gedaald. Stijgende kosten en dalend gebruik van contant geld leiden tot hogere kosten per contante geldopname. Ook wijst de bank erop dat er voldoende alternatieven zijn in de vorm van digitaal betalen voor klanten die veel contant geld opnemen, zoals deze twee consumenten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.