Ads Top

Last onder dwangsom opgelegd aan Betaal Garant Nederland

De Nederlandsche Bank meldt dat het op 8 december 2020 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan Betaal Garant Nederland (BGN). Zonder vereiste vergunning treedt dit bedrijf op als schadeverzekeraar en betaaldienstverlener.

BGN heeft niet binnen de begunstigingstermijn aan de last voldaan. BGN heeft het maximale bedrag van  50.000 euro aan dwangsommen verbeurd.

BGN heeft tegen het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is door DNB op 6 oktober 2021 ongegrond verklaard. BGN heeft op 17 november 2021 beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan in het beroep.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.