Ads Top

ABN AMRO organiseert Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ABN AMRO Bank publiceerde deze week de convocatie en vergaderdocumenten voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2022.

De vergadering wordt in hybride vorm gehouden. Dat betekent dat aandeel- of certificaathouders de mogelijkheid hebben om fysiek aanwezig te zijn of virtueel deel te nemen.

Aandeel- en certificaathouders kunnen vooraf vragen insturen én vragen stellen tijdens de vergadering zowel live als via chat. Nadere details en instructies voor het stellen van vragen zijn opgenomen in de convocatie.

Op de agenda staat het voorstel tot herbenoeming van Tom de Swaan en het voorstel tot benoeming van Sarah Russell als lid van de Raad van Commissarissen. Verder staan onder andere het dividendbeleid, décharge van de leden van de Executive Board en Raad van Commissarissen en het voorstel tot uitgifte en inkoop van aandelen op de agenda. Ook staat duurzaamheid als bespreekpunt op de agenda.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.