Ads Top

Verkoop Alt-A van ING levert Staat € 1,4 miljard op

De verkoop van de Alt-A portefeuille, bestaande uit Amerikaanse gesecuritiseerde hypotheken, heeft in totaal € 6,6 miljard opgebracht. Na aflossing van de lening aan ING heeft de Staat een netto resultaat gerealiseerd van € 1,4 miljard. Dat is € 600 miljoen meer dan in november 2013 bij de aankondiging van de veiling werd verwacht. Dit heeft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In lijn met de geldende begrotingsregels wordt de totale opbrengst van de verkoop van de Alt-A portefeuille gebruikt als aflossing van de staatsschuld.
Minister Dijsselbloem: “De overname van de Alt-A portefeuille was een van de noodzakelijke maatregelen om bij te dragen aan herstel van de stabiliteit van de financiële markten. Het veilingproces is voorspoedig verlopen en de opbrengst is hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hiermee heeft ING een belangrijke stap gezet, maar ik realiseer me ook dat we nog een weg te gaan hebben om de steun aan de financiële sector verder af te bouwen.”
De Staat nam de Alt-A portefeuille in 2009 noodgedwongen over van ING. Eind 2013 kondigde minister Dijsselbloem aan de Alt-A portefeuille graag binnen een jaar tegen een passende prijs te willen verkopen. De verkoop van de portefeuille past in de kabinetsvisie om overheidsingrijpen in de financiële sector en de bijbehorende risico’s voor de Staat zo spoedig mogelijk af te bouwen. De verkoop vond plaats in drie aparte veilingen. Het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën was namens de Nederlandse Staat verantwoordelijk voor de verkoop.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.