Ads Top

Lakeman: falende SNS-commissarissen Nijhuis en Wijngaarden moeten weg

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) wil dat minister Dijsselbloem van Financiën de commissarissen Jos Nijhuis en Ludo Wijngaarden van SNS Reaal vervangt. Beiden werden in 2009 vanwege hun financiële deskundigheid commissaris bij SNS Reaal. Volgens Lakeman hebben zij als toezichthouder ernstig gefaald. Mede door hun 'lakse houding en een gebrek aan adequaat optreden' ging de bank ten onder en werd nationalisatie onontkoombaar, schrijft Lakeman in een brief aan Dijsselbloem. Hij vraagt de minister om Nijhuis en Wijngaarden te vervangen.
Uit het recent gepubliceerde rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal blijkt volgens Lakeman dat de bank zélf primair de oorzaak is van haar bijna-ondergang. Zo werden adviezen van onder meer De Nederlandse Bank om de bakens te verzetten genegeerd. De evaluatiecommissie beklemtoont dat Wijngaarden (voormalig ING-bankier) en zijn mede commissaris Nijhuis (voormalig bestuursvoorzitter accountant PwC en thans bestuursvoorzitter Schiphol) in 2009 vanwege hun financiële expertise als aanwinsten werden gezien. Des te vreemder is het in de optiek van Lakeman dat het tweetal ondanks een hard en kritisch oordeel van de evaluatiecommissie aanblijft als commissaris.
Wijngaarden is in 2009 - net als zijn collega Charlotte Insinger - benoemd op voordracht van de Staat. Het vervroegd wegsturen van deze 'eigen' commissarissen zou op zich als gedeeltelijke schulderkenning kunnen worden opgevat, aldus Lakeman. Dat geldt overigens niet voor de op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemde Nijhuis. De bij hun entree als financieel deskundigen geprofileerde Nijhuis en Wijngaarden worden juist op hun eigen vakgebied geconfronteerd met harde kritiek van de evaluatiecommissie. Die spreekt onder meer van het in de periode 2009-2011vaststellen van te optimistische jaarrekeningen en het ondanks adviezen van De Nederlandse Bank niet nemen van maatregelen om SNS Reaal van de ondergang te redden.
Naar het oordeel van Lakeman deed de Raad van Commissarissen niets om het tij te keren. Hij is van mening dat de commissarissen faalden en in het bijzonder Nijhuis en Wijngaarden. Zij waren immers vanwege hun specifieke financiële kennis aangetrokken. Lakeman onderschrijft de stelling van de evaluatiecommissie dat veel eerder had moeten worden begonnen met het zoeken naar kopers voor de verzekeringstak van SNS Reaal. Het lijkt hem 'moeilijk te verdedigen dat Nijhuis en Wijngaarden nog langer in functie blijven als commissaris bij SNS Reaal'. Hij vraagt minister Dijsselbloem daarom hen onmiddellijk te vervangen. Van die vervanging kan een positief signaal naar de financiële markten uitgaan, aldus Lakeman.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.