Ads Top

Bankenconsortium investeert in grootste windpark Nederland

Een bankenconsortium bestaande uit de Europese Investeringsbank, de Duitse KfW IPEX-Bank en Rabobank verstrekt een lening van in totaal 350 miljoen euro aan NOP Agrowind. NOP Agrowind bouwt hiermee 26 windmolens op land met een totaal vermogen van 195 MegaWatt. Deze windmolens maken deel uit van Windpark Noordoostpolder, dat met in totaal 86 windmolens het grootste windpark in Nederland wordt.
NOP Agrowind is een initiatief van agrariërs aan de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Zij investeren gezamenlijk in de bouw van 26 Enercon E-126 windmolens op hun land. De totale investering bedraagt circa 420 miljoen euro. De molens hebben een masthoogte van 135 meter, een rotordiameter van 127 meter en een geïnstalleerd vermogen van 7,5 Megawatt per stuk. De ontwikkeling van het windpark van NOP Agrowind begon in 1994. In het voorjaar van 2013 is de bouw van start gegaan met de aanleg van de benodigde infrastructuur, zoals wegen en kraanopstelplaatsen. Voor een groot aantal windmolens zijn de heipalen reeds geslagen. De eerste molen zal volgens planning vanaf september 2014 stroom produceren. De verwachting is dat het volledige project in 2016 is gerealiseerd.
De betrokken banken willen ontwikkeling en gebruik van duurzame energie stimuleren. Bij de investeringen in duurzame energieopwekking is er nadrukkelijk ook oog en oor voor de leef- en werkomgeving. NOP Agrowind geeft samen met de betrokken banken een duurzame impuls voor de regio en vervult een voorbeeldfunctie voor volgende windparken in Nederland. Volgens het Energie-akkoord wil Nederland in 2023 voor 10.5 GW aan windenergie beschikbaar hebben; op land is daarvoor een uitbreiding met 3,5 GW nodig is. De financiering van 26 windmolens van NOP Agrowind is opnieuw een betekenisvolle stap in de realisatie van deze doelstelling. In een gemiddeld windjaar zullen de molens van NOP Agrowind zo’n 180.000 huishoudens kunnen voorzien van elektriciteit. Eneco zal de stroom afnemen van NOP Agrowind.
NOP Agrowind bouwt 26 windmolens op het land langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.