Ads Top

Nettowinst Triodos stijgt met 14 procent

Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt in 2013 met 22% tot 6,4 miljard euro dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een succesvolle emissie van aandelen. Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking groeit met 20 procent tot 9,6 miljard. De netto winst bedraagt 25,7 miljoen, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2012. In november 2013 passeerde de bank de grens van een half miljoen klanten.
In 2013 heeft de bank haar positie als financiële instelling verder versterkt. Het eigen vermogen is met 16 proceny gestegen, waarvan 68 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Het aantal certificaathouders stijgt van 26.000 naar meer dan 31.000. Het business model van Triodos Bank richt zich op de financiering van de reële, duurzame economie.
Het nieuwe aandelenkapitaal heeft bijgedragen aan een stijging van de Core Tier 1 Capital Ratio van Triodos Bank tot 17,8 procent eind 2013. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%.
De kredietverlening steeg in 2013 met 8 procent. De verwachte groei was tussen de 15 en 20 procent. De belangrijkste reden voor de lagere groei is de afname van kortlopende kredieten aan Nederlandse overheidsinstellingen. Deze beleggingen maken volgens de regels van de financiële verslaglegging onderdeel uit van de kredietportefeuille. Deze beleggingen zijn vanwege liquiditeitsoverwegingen omgezet naar andere beleggingen die buiten de kredietportefeuille vallen. Zonder deze verandering zou de kredietportefeuille met 14% zijn gegroeid.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.