Ads Top

Markt voor flitskrediet verder opgedroogd

Het aantal aanbieders van flitskrediet is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Er is op dit moment nog steeds een klein aantal aanbieders actief. Consumenten doen er daarom nog steeds goed aan om goed naar de kosten te kijken als ze overwegen een flitskrediet af te sluiten.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft sinds 2011 in totaal 21 partijen onderzocht. Daarvan waren er achttien in overtreding. Vijftien zijn nu gestopt, mede na handhavend optreden van de AFM. Flitskredieten zijn leningen die korter lopen dan drie maanden. De aanbieders hiervan mogen, als ze een AFM-vergunning hebben, maximaal 15 procent op jaarbasis aan kosten in rekening brengen. In de praktijk is echter gebleken dat de kosten vaak veel hoger uitvallen, tot wel honderden procenten. Aanbieders hebben met allerlei constructies geprobeerd deze (verboden) kosten in rekening te brengen en de wetgeving te omzeilen.
‘’Dat is erg onethisch, zeker omdat deze aanbieders zich voornamelijk richten op een groep financieel kwetsbare consumenten. Door dit schadelijke gedrag duperen ze consumenten die het al moeilijk hebben en ze schaden het vertrouwen in de financiële markten als geheel’’, aldus Marcus Wagemakers, hoofd van de afdeling Marktintegriteit en Handhaving.
De AFM ziet – gebaseerd op haar afgesloten onderzoeken bij niet-vergunninghouders – een daling van het aantal verstrekte kredieten van grofweg 89.000 in 2011 naar 1480 in 2013. Dat komt bij een gemiddelde lening van €200 neer op een daling van €18 miljoen in 2011 naar €300.000 in 2013. Deze indicatieve cijfers geven overigens geen volledig beeld van de gehele huidige markt voor flitskrediet.
Er is op dit moment nog een klein aantal flitskredietaanbieders actief in Nederland. Een aantal opereert vanuit het buitenland. De AFM houdt nog steeds verscherpt toezicht op de markt voor flitskrediet en sluit nieuwe handhavingmaatregelen niet uit.
De AFM adviseert consumenten zich te beraden bij het afsluiten van een flitskrediet. Tot nu toe zijn de AFM alleen gevallen bekend van hoge (verboden) kosten die door flitskredietaanbieders in rekening wordt gebracht. Omdat consumenten die een flitskrediet afsluiten vaak al in een financieel lastige situatie zitten, gebeurt het geregeld dat ze de lening niet kunnen terugbetalen. Als dat gebeurt, nemen de kosten flink toe.
Op haar website geeft de AFM tips voor consumenten die een lening willen afsluiten. Ze doen er bijvoorbeeld goed aan om te controleren of een kredietverstrekker een vergunning heeft en wat de totale kosten bedragen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.