Ads Top

ABN AMRO introduceert 'Specifiek Advies voor Vrijvallend Vermogen'

ABN AMRO start een nieuwe adviesvorm voor klanten met een vrijvallend vermogen tot EUR 90.000,-. Dit advies kost EUR 48,- (introductieprijs tot 1 april 2014) en is laagdrempeliger dan het totaaladvies van EUR 480,-. 'Specifiek Advies voor Vrijvallend Vermogen' is een goed alternatief voor klanten die anders zelf een product zouden kiezen zonder advies van de bank.
Met het 'Specifiek Advies voor Vrijvallend Vermogen' adviseert ABN AMRO haar klanten over de mogelijkheden als geld uit een lijfrentepolis, een bankspaarproduct of een kapitaalverzekering vrijkomt ('expiraties'). De bank houdt in het persoonlijk advies rekening met de wensen en behoeften van haar klanten. De fiscale mogelijkheden worden bekeken maar uitgebreide berekeningen worden niet gemaakt. Voor klanten die wel een gedetailleerd inzicht in hun huidige en toekomstige financiële positie wensen, is er het uitgebreide advies 'Inkomen & Vermogen' beschikbaar. Het voorafgaande eerste (oriëntatie) gesprek is gratis. Tijdens dit gesprek stelt de bank in overleg met de klant vast welke adviesvorm het beste bij de klant past.
Met ‘Specifiek Advies voor Vrijvallend Vermogen’ zet ABN AMRO een nieuwe stap in het creëren van een tussenvorm in de adviesdienstverlening. Daarmee voorziet de bank niet alleen in een klant behoefte maar geeft ook gehoor aan een wens van  De Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM sprak zich in 2013 in het rapport ‘Dienstverlening op maat’ uit voor nieuwe tussenvormen van adviesdienstverlening waarbij de breedte en diepte van de dienstverlening aansluit op de complexiteit van de situatie van klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.