Ads Top

Rabo mag naar de beurs

Rabobank Certificaten worden per 27 januari 2014 verhandelbaar aan Euronext Amsterdam. Hiermee hebben de houders van Rabobank Ledencertificaten op 14 januari op de buitengewone vergadering van ledencertificaathouders met een meerderheid van 99,79 % ingestemd. Rabobank Ledencertificaten worden voor de notering omgewisseld in Rabobank Certificaten.
Zoals aangekondigd op 3 december 2013 wil Rabobank, door de ledencertificaten beschikbaar te stellen voor alle beleggers ook institutionele beleggers in staat stellen certificaten te kopen. Zij tonen al langer hun belangstelling voor dit beleggingsproduct, dat voorheen alleen werd verhandeld op een interne markt en alleen beschikbaar was voor een beperkte groep beleggers (leden van de Rabobank en medewerkers).
De buitengewone vergadering van houders van Rabobank Ledencertificaten op 14 januari 2014 werd bijeengeroepen ter besluitvorming over het voorstel om de Administratievoorwaarden te wijzigen om verhandeling via Euronext Amsterdam mogelijk te maken. In het prospectus d.d. 17 december 2013 ter zake van de toelating tot notering en verhandeling op NYSE Euronext Amsterdam van Rabobank Certificaten (het ‘Prospectus’) zijn de wijzigingen toegelicht. Dit Prospectus is verkrijgbaar via www.rabobank.nl/ledencertificaten.
Het voorstel werd unaniem aanbevolen door het bestuur van de Stichting AK Rabobank Ledencertificaten en is unaniem goedgekeurd door de Stichting Toezicht Interne Markt Rabobank Ledencertificaten. Na een toelichting door CFO Bert Bruggink en de beantwoording van vragen van de aanwezigen hebben de certificaathouders met een meerderheid van 99,79 % van de stemmen ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Rabobank Ledencertificaten worden voor de notering omgewisseld in Rabobank Certificaten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.