Ads Top

Rabobank: constructief overleg met vakorganisaties

De Rabobank heeft maandag in een constructieve sfeer periodiek overleg gevoerd met de vakorganisaties. Daar is ook gesproken over de aangekondigde herinrichting van Rabobank Nederland, de voorgenomen kostenbesparingen en het daarmee gepaard gaande potentieel verlies aan arbeidsplaatsen.
De Rabobank hecht aan een goede verstandhouding met de vakorganisaties. Daarom wordt in ieder periodiek overleg stil gestaan bij de ontwikkelingen rond Visie 2016. In vervolg op de mondelinge toelichting aan de vakorganisaties van vrijdagmiddag jl. heeft vanmorgen Ralf Dekker, lid van de raad van bestuur,  een en ander toegelicht. De aangekondigde herinrichting van Rabobank Nederland komt voort uit Visie 2016, waarin de bank zich klaar maakt voor de toekomst. In navolging van de veranderingen bij de lokale banken, kan ook de centrale organisatie slimmer, sneller en slagvaardiger.  De integratie van de Nederlandse activiteiten van Rabobank International met Rabobank Nederland wordt daar aan gekoppeld.
Met de vakorganisaties deelt de bank naar eigen zeggen het belang van zorgvuldige communicatie naar onze medewerkers. Het tijdstip van communicatie (vrijdag aan het begin van de avond) verdient niet de schoonheidsprijs. Dat kan beter en dat zal beter. Tegelijkertijd wordt de transparantie gewaardeerd en aangemoedigd. Medewerkers zullen met regelmaat via de gebruikelijke interne communicatiekanalen worden geïnformeerd over de herinrichting van de centrale organisatie.  Voor de medezeggenschap is een belangrijke rol weggelegd; zij worden voortdurend formeel en informeel geïnformeerd en zullen over de uitgewerkte plannen, zodra die er zijn, advies uitbrengen.
 Een nadere uitwerking van de plannen voor de herinrichting moet voor de zomer worden afgerond. Daarna zal er gefaseerd  meer duidelijkheid komen over de personele gevolgen. Afgelopen jaar is als onderdeel van de cao reeds met de vakorganisaties overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan. Dat plan zal ook voor de herinrichting van de centrale organisatie van toepassing zijn. Dat betekent dat alle inspanningen erop gericht zijn om mensen van werk naar werk te helpen en zo gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.
 


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.