Ads Top

Elke Amerikaan kan 2800 euro per jaar besparen op zorg

Zorgverzekeraars zouden zich enkel moeten bezig houden met aanvullende zorgverzekeringen omdat men niet instaat zal zijn duurzame besparingen te realiseren. Laat verzekeraars dus concurreren op aanvullende polissen en breng de basiszorg onder in een fonds zonder winstdoel met zorginnovatie als focus. Dat stelt de vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS).
Een recent rapport van PWC laat zien dat de verspilling in de Amerikaanse zorg 1,2 biljoen dollar bedraagt (1200 miljard!). Dat is opmerkelijk want kennelijk kan elke Amerikaan omgerekend Euro 2800 per jaar besparen. Waarom gebeurd dat niet of waarom voegen zorgverzekeraars die enorme potentiële besparing niet aan hun winst toe? Hier zijn twee redenen voor:

1. Deze besparingen zijn grotendeels besparingen op medisch inhoudelijk gebied. Betere protocollen, betere organisatie, betere afstemming van behandelingen. Daarvoor is medisch inhoudelijke kennis nodig en de ruimte om dit ook te doen. Aangezien verzekeraars enkel op prijs inkopen is er geen enkele prikkel of ruimte om het beter te doen.

2. De overheid heeft geen mechanisme waarbij zorgverzekeraars zich ook moeten focussen op het verlagen van de kosten ten gunste van de verzekerden. Door carte blanche te geven aan de zorgverzekeraar is de burger overgeleverd aan een systeem waar niemand nog grip op heeft en dus leidt tot onnodige kosten voor de verzekerden.

In Nederland zijn we hard op weg naar een kopie van deze situatie. Hoe kan het anders:

1. Om zorgkosten in het ziekenhuis efficiënter te besteden moeten met name protocollen herzien worden en artsen worden afgerekend op resultaat. Dat vergt de specialistische kennis die zorgverzekeraars nu eenmaal nooit zullen hebben. Amerika is daar hét voorbeeld van.
2. Voor hogere kwaliteit tegen lagere kosten moeten artsen de vrijheid hebben te experimenteren met nieuwe zorgorganisaties, nieuwe methodes. In het huidige stelsel is daar geen ruimte voor omdat de zorgverzekeraar alles mag bepalen en alles draait om de laagste prijs; niet de beste kwaliteit.
Het is een overweging voor de politiek om na te denken over hoe deze wurgklem waarin de burger zit open te breken. De VVMS is voorstander om na te denken over het weghalen van de basiszorg bij zorgverzekeraars of zorgverzekeraars verplichten tot medewerking aan zorginnovatie en het rendement daarop terug te geven aan de verzekerden. Anders is het einde zoek zoals in Amerika.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.