Ads Top

Belastingdienst krijgt claim van 80 miljoen euro

SMCO heeft namens honderden deelnemers een claim van meer dan 80 miljoen euro bij de Belastingdienst neergelegd. Deze claim is het resultaat van de uitspraak van de Hoge Raad over het gelijkheidsbeginsel tussen erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen. De deurwaarder heeft vandaag de claim betekend inclusief ruim 12.000 pagina's onderbouwing.
De uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 was glashelder: het grote onderscheid tussen de vrijstelling van erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen is onaanvaardbaar. Door de Raad van State is bij een eerdere totstandkoming van de vrijstelling voor ondernemers al opgemerkt dat een verdere verruiming van een vrijstelling voor ondernemers strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. En in oktober 2013 heeft de advocaat-generaal eveneens de uitspraak gedaan dat dit onderscheid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft in november 2013 geconcludeerd dat het gelijkheidsbeginsel echter niet is aangetast.
SMCO is het met die uitspraak zeer oneens en voelt gesterkt door emeritus hoogleraar fiscale economie prof. dr. Leo Stevens. In een artikel in het Financieele Dagblad van 23 november 2013 zegt hij te begrijpen "dat de Hoge Raad uit politiek vaarwater wil blijven, maar hij vindt dat het gelijkheidsbeginsel wel is geschonden".
Daarnaast is er de wetgeving naar het oordeel van SMCO willekeurig tot stand gekomen en dat is niet toegestaan aldus het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Belastingwetgeving dient van goede kwaliteit te zijn om tot rechtmatige inning over te gaan. Wanneer verhogingen willekeurig tot stand zijn gekomen dan is daar natuurlijk allerminst sprake van.
De collectieve actie is voor alle privé-personen die vanaf 2005 tot vandaag een erfenis of schenking hebben ontvangen, en daar successierecht/erfbelasting of schenkbelasting over hebben betaald. De claim heeft tot doel om de te veel betaalde belasting van de Belastingdienst terug te vorderen.
SMCO is de grootste organisatie die zich al jaren inzet om voor iedereen, particulier of zakelijk, die benadeeld is door het handelen van een (groot) bedrijf, multinational of (semi-)overheid, juridische stappen te ondernemen. SMCO vertegenwoordigt vele tienduizenden gedupeerden met een waarde van honderden miljoenen euro's. Het meest recente succes is de actie tegen de Staatsloterij van Loterijverlies, een onderdeel van SMCO.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.