Ads Top

'Belastingbetaler moet buiten schot blijven'

De gang van zaken rond de nationalisatie van SNS Reaal onderstreept de noodzaak van het werken aan versterking van de banken en vernieuwing van de sector. Banken bouwen daarnaast samen met overheden aan een systeem waarin de belastingbetaler buiten schot blijft.
De Nederlandse Vereniging van Banken steunt in dat kader het nieuwe Europese crisis management raamwerk volledig, waardoor de kans op nationalisatie wordt geminimaliseerd. Door dit raamwerk worden problemen eerder gesignaleerd en effectiever geadresseerd. De kosten worden door meebetalen van obligatie- en aandeelhouders beter gespreid. Mochten nog kosten overblijven, dan worden deze door het Europese resolutiefonds opgepakt dat de banken zelf vullen. Het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal dat vandaag is gepubliceerd wijst daar ook op.
Dit raamwerk was nog niet beschikbaar tijdens het nationalisatieproces van SNS Reaal, waardoor de belastingbetaler, obligatiehouders en de bankensector zelf hebben moeten bijdragen aan de nationalisatie. Voorkomen van dergelijke situaties is naast een algemeen maatschappelijk belang ook in het belang van de banken zelf.
e nationalisatie onderstreept het belang voor het realiseren van alle pijlers van de Bankenunie. Eén mechanisme voor toezicht en crisismanagement op Europees niveau zal de kans op bankfalen sterk beperken. Wij werken dan ook graag samen verder met de toezichthouder, het ministerie van Financiën en onze Europese partners aan de bouw van een sterke bankenunie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.