Ads Top

Aegon lost eeuwigdurende obligatie van USD 550 miljoen af

Aegon gaat een eeuwigdurende obligatie met een coupon van 6,875% aflossen die in 2006 is uitgegeven (junior perpetual capital security met ISIN code NL0000686368). De aflossing vindt plaats per 15 maart 2014, door terugbetaling van de hoofdsom van USD 550 miljoen en de opgebouwde rente.
Aegon's besluit om deze obligatie af te lossen ondersteunt de doelstelling om de verhouding bruto vreemd vermogen/eigen vermogen terug te brengen binnen de bandbreedte van 26 tot 30%. Door de aflossing verbetert deze ratio met 1,2 procentpunt en worden toekomstige rentelasten verlaagd, waardoor de vaste-kostenratio met ongeveer 0,6 punt verbetert.
De obligatie is genoteerd aan de New York Stock Exchange met het symbool AEV. Na de aflossing van de stukken zal de notering worden beëindigd.
Op dit moment maakt de obligatie deel uit van het kapitaal zoals gedefinieerd volgens Aegon's IGD solvabiliteitsratio voor de groep. Door de aflossing zal de IGD ratio van de groep met ongeveer zes procentpunt afnemen. Op 30 september 2013 zou de pro forma IGD ratio voor de groep inclusief de aflossing op de stukken ongeveer 202% zijn geweest. De aanhoudend sterke solvabiliteitsratio onderstreept dat Aegon ook op de lange termijn belang hecht aan een sterke kapitaalpositie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.