Ads Top

Aegon voert wijzigingen in financiële verslaggeving door

Aegon hanteert per 1 januari 2014 nieuwe grondslagen voor zijn financiële verslaggeving over geactiveerde acquisitiekosten en reserves voor langleven-risico's. Door de aanpassingen zullen de financiële resultaten van Aegon consistenter, beter vergelijkbaar en transparanter worden. De nieuwe uitgangspunten zullen voor het eerst worden toegepast in de rapportage over het eerste kwartaal 2014. Door de invoering met terugwerkende kracht van deze twee veranderingen zal het eigen vermogen naar verwachting met 2,2 miljard tot 2,5 miljard euro afnemen per 1 januari 2014. Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal naar schatting met ongeveer EUR 80 miljoen toenemen in 2014.
 "Met de aangekondigde maatregelen voeren wij onze financiële strategie verder uit. Wij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen in onze financiële verslaggeving voor geactiveerde acquisitiekosten leiden tot meer consistentie en transparantie, en een betere vergelijkbaarheid van onze financiële resultaten", aldus Darryl Button, CFO van Aegon. "Bovendien zijn de aanpassingen in de verslaggeving voor langleven-reserves in lijn met ons interne economisch model, het huidige solvabiliteitsraamwerk en met de toekomstige methodiek die onder Solvency II moet worden toegepast."
 De veranderingen in de verslaggeving voor geactiveerde acquisitiekosten zijn in lijn met de huidige voorstellen voor toekomstige financiële verslaggeving bij verzekeraars onder IFRS. In Aegon's nieuwe uitgangspunten bevatten geactiveerde acquisitiekosten alleen die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving of de vernieuwing van verzekeringscontracten. Voorheen was de definitie van geactiveerde acquisitiekosten breder en vielen ook de kosten voor verkoopondersteuning eronder. De invoering van de nieuwe uitgangspunten leidt naar verwachting tot een daling van het eigen vermogen met miljard tot 1,6 miljard euro. Aegon schat dat de wijzigingen in 2014 tot een ongeveer 50 miljoen euro lager onderliggend resultaat vóór belastingen leiden, doordat bepaalde kosten niet langer kunnen worden geactiveerd en direct in de winst- en verliesrekening worden meegenomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.