Ads Top

Nettoverlies SNS Reaal 2012 972 miljoen euro

SNS Reaal noteerde over 2012 een nettoverlies van 972 miljoen euro. De waardeverminderingen van Property Finance zijn fors gestegen tot 941 miljoen euro als gevolg van een verslechtering van vastgoedmarkten. De totale kredietlimieten zijn teruggebracht met € 1,7 miljard naar € 7,9 miljard. Het nettoverlies van kernactiviteiten bedroeg 159 miljoen, voornamelijk door incidentele bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa. De kernactiviteiten van SNS Reaal, SNS Retail Bank en de verzekeringsactiviteiten samen leverden echter een nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van 443 miljoen euro op. De kernactiviteiten tijdens het eerste kwartaal zijn winstgevend. De nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten bedraagt 99 miljoen euro.
De nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 betekende het einde van een turbulente periode, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur. De Nederlandse Staat heeft de kapitaalbasis van SNS REAAL versterkt door het nemen van een aantal maatregelen. Verder wordt de vastgoedfinancieringsportefeuille van Property Finance aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie overgedragen. De Europese Commissie heeft voorlopige goedkeuring gegeven voor de staatssteun met uitzondering van de Property Finance maatregelen en neemt een definitief besluit op basis van een herstructureringsplan dat voor 22 augustus 2013 dient te worden gepresenteerd. 'Vooruitkijkend, kunnen we ons weer richten op onze kernactiviteiten. Wij zijn onze klanten zeer dankbaar voor hun aanhoudende loyaliteit.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.