Ads Top

Code Banken uitgebreid met Eed en Tuchtrecht

De NVB werkt op advies van de monitoring commissie code banken aan een vernieuwing van de Code Banken. Naast regels voor goede governance en adequaat risicomanagement zal de  nieuwe code worden aangevuld met gemeenschappelijke waarden, gedragsregels en tuchtrecht. Banken benadrukken hiermee hun maatschappelijke rol en sluiten aan bij wat de samenleving van banken verwacht. De vernieuwde Code Banken moet per 1 januari 2014 klaar zijn en het tuchtrecht gaat per 1 januari 2015 voor alle bankiers gelden.
Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Om dat te onderstrepen wordt in gedragsregels  vastgelegd hoe bankiers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie. Om dat kracht bij te zetten leggen alle medewerkers van de bank  een eed of belofte af waarin zij verklaren zich in de uitoefening van hun functie te houden aan die regels. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van de gedragsregels wordt een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.