Ads Top

Internationale belastingvermijding internationaal oplossen

Het deze week uitgebrachte SEO-rapport 'Uit de schaduw van het bankwezen', over de aard, omvang, risico's en het economisch belang van de 'overige financiële instellingen' ('OFIs') geeft belangrijke nieuwe inzichten in deze sector. Ten opzichte van traditionele financiële instellingen, als banken, verzekeraars en pensioenfondsen, is het economisch belang van de 'OFIs' groter dan verwacht. Het onafhankelijk onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft het belang van de 'OFI' sector voor de Nederlandse economie duidelijk onderbouwd met door de Nederlandsche Bank ('DNB') en het Centraal Bureau voor Statistiek '(CBS') aangeleverd feiten- en cijfermateriaal. Hiermee komt een einde aan de vele onjuiste financiële gegevens die de discussie tot nu toe bepaald hebben. Het rapport vormt een goed fundament voor het politieke debat.
De 'OFI' sector verschaft werk aan bijna 13.000 werknemers en draagt voor 3,4 miljard euro bij aan de Nederlandse begroting. Het rapport toont ook aan dat er sprake is van een gezonde balans tussen het economisch belang van Nederland en ontwikkelingslanden.
Het belang van een internationaal 'level playing field' komt ook duidelijk in het rapport naar voren.
Eenzijdige aanscherping van de regels in Nederland zal leiden tot verplaatsing naar landen die met Nederland concurreren. "Dit rapport onderbouwt de stelling van staatssecretaris Weekers, dat internationale belastingvermijding alleen opgelost kan worden in internationaal verband", aldus Jan Reint de Vos van Steenwijk, Voorzitter van Holland Quaestor.
Nederland kent ten opzichte van het buitenland een hoog niveau van transparantie en toezicht. De Nederlandse trustsector is sinds 2004 gereguleerd door de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en gaandeweg verder aangescherpt. Inmiddels behoort de Nederlandse trust sector tot de best gereguleerde in de wereld.
Het is de ambitie van HQ om deze hoge standaard te bewaken en met steun van de politiek als internationale standaard geaccepteerd te krijgen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.