Ads Top

ABN AMRO MeesPierson vermindert het belang in aandelen en obligaties ten gunste van liquide middelen

ABN AMRO MeesPierson vermindert het belang in aandelen en obligaties ten gunste van liquide middelen, vooruitlopend op een afbouw van obligatieinkoopprogramma’s door centrale banken. Prognose voor de wereldwijde economische groei is verhoogd tot 4% en nadruk binnen aandelen verschuift.
In het rapport over de beleggingsstrategie voor het derde kwartaal van 2013, dat vandaag is gepubliceerd onder de titel 'Een nieuwe fase', zet ABN AMRO MeesPierson in op een aanzienlijke uitbreiding van liquide middelen binnen de beleggingsportefeuilles, vooruitlopend op de algemeen verwachte afbouw van obligatie-inkoopprogramma's door centrale banken.
Ten opzichte van het tweede kwartaal heeft de bank de positie in liquide middelen in de gemengde modelportefeuille verhoogd van 3% naar 13%, terwijl de allocatie van aandelen is verlaagd van 44% naar 40%, vergeleken met een neutrale weging van 30%. Het belang in obligaties is teruggebracht van 44% naar 37%. De allocatie van hedgefunds en grondstoffen is gehandhaafd op respectievelijk 5% en 2%, terwijl het belang in vastgoed is verminderd van 5% naar 3% (een neutrale weging).
Voor het eerst in vele jaren heeft de bank de prognose voor de mondiale economische groei voor het komende jaar verhoogd, en wel van 3,8% tot 4%. Daarnaast verwacht de bank dat de afbouw van het
 zeer stimulerende beleid van veel centrale banken in de nabije toekomst nadelig zal zijn voor de beleggingen die daar juist nadrukkelijk van hebben geprofiteerd. De combinatie hiervan met hernieuwde economische groei maakt bedrijven die in staat zijn winst te genereren uit deze veranderende omgeving relatief aantrekkelijker. De bank adviseert klanten daarom niet eenzijdig te beleggen in defensieve aandelen en aandelen met een hoog dividend, die goed hebben gerendeerd maar waarvan de waardering ook flink is opgelopen. In de nieuwe fase, die nu aanbreekt, verschuift het accent ook naar groeiaandelen, met inbegrip van Amerikaanse ondernemingen die zich richten op de binnenlandse markt en internationaal opererende Europese bedrijven.
Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: "Onze verhoogde positie in liquide middelen ten koste van aandelen is een tijdelijke aanpassing omdat de verhoging van onzekerheid en volatiliteit door de beëindiging van de obligatie-inkoopprogramma’s waarschijnlijk ook tijdelijk zullen zijn. Daarnaast vergt deze beëindiging op de iets langere termijn een nieuwe positionering in het beleggingsbeleid. Vandaar meer nadruk op aandelen die profiteren van het herstel in groei in vooral de Verenigde Staten en Azië. Daarnaast beveelt ABN AMRO MeesPierson een vermindering aan van de belangen in die beleggingen die gevoelig zijn voor een stijging van de kapitaalmarktrente als uitvloeisel van de afbouw van monetair verruimende maatregelen (obligaties en vastgoed)".
De bank handhaaft overigens wel de overwogen positie in aandelen, vooral op grond van de aanhoudend positieve visie op opkomende landen in Azië. Daarnaast blijven de belangen in de Verenigde Staten en Japan neutraal, terwijl Europa onderwogen blijft. In de sectorale voorkeuren is de nieuwe positionering zichtbaar gemaakt via een verhoging van de IT-sector naar overwogen. Tegelijkertijd is het belang in niet-duurzame consumptiegoederen en luxegoederen verminderd naar onderwogen. Het aandelenthema voor dit kwartaal is 'De nieuwe consument', waarin de aandacht vooral uitgaat naar bedrijven die zich richten op detailhandel via het internet (Amazon en eBay), op logistieke dienstverleners (FedEx) en op vastgoedbedrijven die zich specialiseren op de particuliere consument (Unibail-Rodamco, SPG en Klepierre).
Als onderdeel van de nieuwe positionering heeft ABN AMRO MeesPierson de bestaande onderweging van vastrentende waarden verder vergroot. Dat komt vooral tot uiting in een vermindering van het belang in bedrijfsobligaties. Daarbij ziet de bank een stijging van de kapitaalmarktrente overigens als een groter risico dan het faillissementsrisico. Bedrijfsobligaties met een BBB-rating, high-yield obligaties en specifieke bedrijfsobligaties uit opkomende markten genieten nog steeds de voorkeur.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.