Ads Top

Aegon geeft toelichting op vooruitgang strategische verandering en doelstellingen 2015

Aegon CEO Alex Wynaendts zal vandaag op een conferentie voor analisten en beleggers in Londen een toelichting geven op de stappen die het bedrijf zet om de strategische verandering verder door te voeren. Kern van deze strategie is om frequenter en beter met onze klanten in contact te zijn om zo te kunnen inspelen op hun brede financiële behoeften. Alex Wynaendts en senior management uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Centraal- en Oost-Europa en van Aegon Asset Management, bespreken de plannen voor groei van de activiteiten, het centraal stellen van de klant en het creëren van een efficiënter bedrijf.
CFO Darryl Button zal ingaan op de manier waarop Aegon door gedisciplineerd kapitaalmanagement zijn schulden zal verminderen, een aantrekkelijk dividend wil blijven betalen en zijn strategische ambities wil realiseren. Darryl Button zal ook het voornemen bekendmaken om voortaan het verwateringeffect van dividend in aandelen ongedaan te maken door inkoop van eigen aandelen.
Aegon's management zal verder een update geven over de voortgang om zijn financiële doelstellingen voor 2015 te realiseren. Aegon ligt op schema om de resultaten op basis van een fee te laten groeien tot 30 tot 35 procent van de onderliggende winst. Ook de toename van de operationele vrije kasstromen naar 1,3 tot 1,6 miljard euro is binnen bereik. Met het oog op de historisch lage rente, bevindt Aegon zich op een groeipad voor het onderliggend resultaat van jaarlijks gemiddeld 4 tot 7 procent over de periode 2010 - 2015. Over de periode 2012 - 2015 zal het jaarlijkse groeipercentage naar verwachting 7 tot 10 procent bedragen. Aegon verwacht dat verbeteringen in het rendement op het eigen vermogen er toe zullen leiden dat het rendement 8 tot 10 procent zal bedragen in 2015, rekening houdend met een blijvend lage rente, de effecten van de recente conversie van de preferente aandelen en het afbouwen van schuld. Het management bevestigt echter zijn ambitie om een rendement op het eigen vermogen te behalen van 10 tot 12 procent en is zich bewust van de noodzaak van aanvullende maatregelen om dat niveau te bereiken.
In de afgelopen jaren heeft Aegon een brede herstructurering van zijn activiteiten doorgevoerd met als doel een efficiënter en flexibeler organisatie die beter kan inspelen op veranderingen in toezicht, demografie en de wensen van de klant. Het is Aegon's ambitie om toonaangevend te zijn in al zijn gekozen markten: meest aanbevolen door klanten en zakenpartners en de meest verkozen werkgever in de sector.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.