Ads Top

NVB-directeur Wim Mijs signaleert trend naar nationale oplossingen voor crisis

'Mij valt op dat er een afnemende bereidheid is om – internationaal gecoördineerd – oplossingen te ontwikkelen voor de oorzaken van de crisis. Deze terugtrekkende beweging is onwenselijk; alleen met een internationaal gecoördineerde inspanning kunnen we een effectief antwoord geven op de crisis en zorgen voor duurzame economische ontwikkeling voor de toekomst. Geen nationale fragmentatie maar Europese integratie is hier geboden.”
Dat zei Wim Mijs, directeur van De Nederlandse Vereniging van Banken, tijdens het symposium Eye on Banking, georganiseerd door Ernst&Young in Amsterdam. Tijdens dit symposium spraken vertegenwoordigers uit de bankensector en specialisten van Ernst&Young over het thema “Bankieren volgens nieuwe regels”. 
'De crisis heeft bij banken, overheden en toezichthouders tot een noodzakelijke herbezinning geleid die volgens sommigen nog niet ver genoeg gaat. Veel maatregelen zijn begrijpelijk en noodzakelijk, mits een en ander geordend op elkaar aansluit. Waar na de crisis de internationale samenwerking centraal was, is er nu een trend richting nationaal opgezet beleid,' aldus Wim Mijs, tevens voorzitter van het uitvoerend comité van de Europese Banken Federatie (EBF) en onlangs herbenoemd voor twee jaar als voorzitter van de Internationale Bankenfederatie (IB-Fed).
“Mondiaal en Europees is er van alles in gang gezet sinds de crisis. Deze maatregelen vinden hun vertaling in nationaal toezichtsbeleid. Politici en toezichthouders geven daar hun eigen kleur aan. Aanpassing daaraan voor (internationale) banken is bijna onmogelijk. Door deze stapeling van regelgeving dreigt schade te ontstaan om de economie weer te laten groeien als de crisis ten einde is. Dit moet dus internationaal goed worden afgestemd. Het is bovendien belangrijk dat deze eerst goed wordt ingevoerd voordat er op nationaal niveau andere maatregelen aan worden toegevoegd. Daarbij moet rekening worden gehouden met een internationaal gelijk speelveld. Op dit moment lopen veel initiatieven door elkaar heen. Dat is onwenselijk. Het momentum om de financiële sector op een goede en eenduidige manier te hervormen lijkt te verdwijnen, de schuttersputjes worden weer betrokken. Er wordt geschaakt op meerdere borden. We moeten terug naar schaken op één bord, namelijk het Europese.”
Wim Mijs hield een pleidooi voor een Europese bankenunie die de banken nodig hebben. Daarvoor zijn volgens hem een aantal voorwaarden noodzakelijk: een Single Rule Book (eenduidige regels, geharmoniseerd in Europa), een Single Supervisory Mechanism (één toezichthouder), een Single Resolution Mechanism (één resolutie-autoriteit en -fonds) en op termijn een Europees Deposito Garantie Stelsel.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.