Ads Top

Beroep ABN AMRO tegen acquistion ban

Op 4 juni diende bij het Europees Hof het beroep dat ABN AMRO heeft ingesteld tegen de acquisition ban. ABN AMRO maakt bezwaar tegen de duur en reikwijdte van de opgelegde maatregel. De bank meent dat de acquisition ban niet proportioneel is in verhouding tot de staatssteun casus van ABN AMRO.De manier waarop de EC een acquisition ban heeft toegepast bij diverse staatsgesteunde financiële instellingen verschilt. ABN AMRO wordt door deze acquisition ban onredelijk zwaar beperkt in het doen van overnames, zonder dat dit goed wordt onderbouwd.
Hierdoor is de bank minder flexibel in haar mogelijkheden om haar strategisch profiel vorm te geven. Zo kan opbrengst van verkochte onderdelen, indien zich een kans zou voordoen, niet of beperkt worden aangewend om op een andere plek groei te realiseren door middel van een aankoop. Het beroep is niet aangetekend vanuit concrete overnameplannen, maar vanuit de visie dat ABN AMRO zo flexibel mogelijk wil zijn in haar strategische opties.
De acquistion ban werd in april 2011 door de EC aan ABN AMRO opgelegd in combinatie met een aantal andere maatregelen om geconstateerde staatssteun te compenseren. Tegen de acquistion ban heeft ABN AMRO kort daarna beroep aangetekend. De ban is opgelegd voor een duur van 3 jaar en wordt met maximaal 2 jaar verlengd zolang de overheid 50% of meer van de aandelen houdt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.