Ads Top

Reddingsplan pensioenen dringend gewenst

Een ‘reddingsplan voor pensioenen’ is dringend gewenst en verdient dan ook alle steun, als sociale partners hierover een akkoord hebben bereikt. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het uitgelekte plan van werkgevers en werknemers waarmee het mogelijk zou blijven jaarlijks maximaal twee procent belastingvrij pensioen op te bouwen. Het alternatief zou de aantasting van de pensioenopbouw als gevolg van de kabinetsplannen aanmerkelijk kunnen verzachten.
De gevolgen van de kabinetsingrepen worden maatschappelijk nog fors onderschat, aldus het Verbond. Volgens recente berekeningen van het Verbond van Verzekeraars leiden de kabinetsplannen die de maximale opbouw beperken tot 1,75 procent tot een terugval die bij pensionering kan oplopen tot minder dan de helft van het laatstverdiende salaris. Vooral jongere generaties worden hierdoor geraakt. Hogere inkomens houden zelfs iets minder dan 30 procent van het laatstverdiende loon over.
Het Verbond bepleit een principiële discussie over de vraag wat onder een toereikend pensioen moet worden verstaan. Tot voor kort werd nog uitgegaan van 70 procent van het eindloon, maar zonder dat hierover een maatschappelijk debat is gevoerd, heeft het kabinet deze ambitie verlaagd tot 70 procent van het gemiddeld verdiende salaris. Een debat kan ertoe bijdragen dat deelnemers een realistischer beeld krijgen van het te verwachten inkomen na pensionering, aldus de branchevereniging. Dat laatste is van groot belang om nieuwe teleurstellingen te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.