Ads Top

Zorgpremie CZ daalt met 2,20 euro per maand

De jaarpremie van de CZ Zorg-op-maatpolis (natura basisverzekering) voor 2013 is vastgesteld op Euro 1.267,20. De maandpremie wordt Euro 105,60. Dit betekent dat de maandpremie in 2013 met Euro 2,20 daalt, een verlaging van 2,1 procent. De premies van de aanvullende verzekeringen van CZ blijven hetzelfde als in 2012. Voor veel verzekerden gelden daarnaast nog kortingen op bovengenoemde premies omdat ze zijn aangesloten bij een collectiviteit en/of een vrijwillig eigen risico hebben.
De premiedaling is mogelijk doordat CZ positieve resultaten heeft geboekt met scherpe zorginkoop. Ook de verhoging van het verplichte eigen risico van Euro 220,- naar Euro 350,- in 2013 draagt bij aan de verlaging van de premie.
CZ introduceert ook een nieuwe basisverzekering, de CZ Zorgbewustpolis. De premie bedraagt Euro 101,90 per maand. De nieuwe basisverzekering is nog scherper geprijsd dan de CZ Zorg-op-maatpolis. Dit kan omdat alle communicatie van CZ naar de klant via internet verloopt en de premie alleen via automatische incasso kan worden betaald. Daarnaast is er een beperkte keuze in het vrijwillig eigen risico (Euro 500,-) en geldt er bij bezoek aan een niet-gecontracteerde zorgverlener een restitutietarief van 50% van het marktconforme tarief. Tot slot is een second opinion via Best Doctors niet in deze verzekering meegenomen, een reguliere second opinion wel. Op de CZ Zorgbewustpolis wordt dezelfde collectiviteitskorting verleend als op de overige basisverzekeringen.
CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Door scherpe zorginkoop heeft CZ minder hoeven uitgeven dan was voorzien, wat een positief effect heeft op de premie. Daarnaast moeten zorgverzekeraars sinds enkele jaren voldoen aan hogere solvabiliteitseisen. CZ heeft daarom in 2012 haar financiële reserves versterkt. Met de huidige reserves is CZ een financieel gezond bedrijf dat voldoet aan de solvabiliteitseisen.
Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: "In de zorgparagraaf van het regeerakkoord wordt expliciet benadrukt dat zorgverzekeraars moeten sturen op kwaliteit en kosten. Met de afschaffing van de restitutiepolissen zal het sturen op kwaliteit alleen maar belangrijker worden. CZ is voorloper in die rol. Dat hebben we onder andere laten zien door als eerste zorgverzekeraar te starten met de selectieve inkoop van ziekenhuisbehandelingen. Daarmee sturen we op kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing en geven we de patiënt daar ook inzicht in. We maken ons wel grote zorgen over de bekostiging van de ouderenzorg. Deze zorg wordt versnipperd door de overheveling naar de gemeentelijke WMO en verandert van een verzekerd recht in een voorziening, waarbij elke gemeente zelf kan besluiten geen zorg te leveren als het geld op is. Dit staat een goed en integraal zorgaanbod voor ouderen in de weg."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.