Ads Top

Betere vooruitzichten voor 2013 ondersteunen voorkeur voor aandelen

Beleggers moeten zich positioneren voor de ‘great rotation’ uit vastrentende waarden richting aandelen, en die waarschijnlijk in 2013 zal beginnen, Dat zegt Johannes Jooste, Head of Strategy voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) van Merrill Lynch Wealth Management. Naar de lezing van BofA Merrill Lynch Global Research, het door Institutional Investor als #1 geplaatst research team met 700 analisten in meer dan 20 landen, geeft de heer Jooste hieronder een overzicht van de belangrijkste voorspellingen waar beleggers zich voor 2013 op moeten richten.
De economische- en marktvooruitzichten voor het komende jaar zijn beter dan die van 2012, denkt Jooste. Hij ziet steeds meer bewijs van de vooruitgang die de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) boekt met haar inspanningen om de Amerikaanse economie opnieuw aan te wakkeren en hij voorziet zelfs een mogelijk geleidelijk herstel van de eurozone in de tweede helft van het jaar. Daarnaast zal de bbp groei van China volgens de verwachting licht stijgen. BofA Merrill Lynch Global Research verwacht dat de Chinese bbp groei zal stijgen van 7,7% in 2012 naar 8,1% in 2013.
“Volgend jaar moet de focus van beleggers zich gaan verplaatsen van beleid naar economische groei” zegt Jooste. “Als gevolg daarvan geven wij in 2013 de voorkeur aan aandelen boven obligaties. De aanzienlijke kloof in de waardering tussen deze twee beleggingscategorieën, waarbij aandelen er in de vergelijking nog nooit zo gunstig zijn uitgesprongen in meer dan 25 jaar, bevestigt onze overtuiging.”
Zelfs  als er meer nadruk wordt gelegd op groei, denkt de heer Jooste dat beleid en politiek in 2013 een grote rol zullen blijven spelen in de beleggingswereld. Centrale banken hebben de voorschotten in 2012 stevig ondersteund door ruimschoots liquiditeit en constructieve omstandigheden voor de rentevoet te bieden. Deze maatregelen zouden een steun in de rug moeten geven voor de rendementen op aandelen in het volgend jaar.
De recente verkiezingen hebben in elk geval enige duidelijkheid gebracht in de VS, maar er moet nu wel een oplossing volgen voor de ‘fiscal cliff’. “Wij zien een akkoord tussen Democraten en Republikeinen als een voor de hand liggende consequentie van een president die voor een tweede termijn is herkozen, en een verzwakte oppositie”, aldus Jooste.
De vraag en bedrijfsresultaten zouden in 2013 weer moeten aantrekken door het effect van de stimuleringsmaatregelen. De groei van China zal verder toenemen, nu het recente stimuleringsbeleid begint aan te slaan. Ook India gaat volgend jaar waarschijnlijk beter presteren; de verwachting is dat de bbp groei daar volgend jaar fors zal stijgen naar 6,9% ten opzichte van de voorspelling van 5,6% voor 2012.
De VS hebben de mogelijkheid om voor een positieve macro-economische verrassing te zorgen, maar de begrotingsbezuinigingen zullen in de eerste helft van 2013 nog wel op de groei van het bbp drukken. BofA Merrill Lynch Global Research verwacht een bescheiden groei van het bbp van 1,4%, maar deze groei gaat later in het jaar waarschijnlijk toenemen. Voor de kernlanden van de eurozone kan het eerste halfjaar van 2013 een moeilijke periode worden, maar Jooste verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar terugkeert.
Jooste verwacht dat de Federal Reserve zijn programma voor kwantitatieve verruiming (QE) zonder einddatum het gehele komende jaar en tot in 2014 zal voortzetten, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) uiteindelijk zal aanvangen met het opkopen van kortlopende staatsobligaties. Deze maatregelen zullen waarschijnlijk niet leiden tot een hoger inflatierisico voor 2013, zo denkt hij.
Aangezien beide partijen er nu toe gestimuleerd worden om tot een compromis te komen, verwacht de heer Jooste dat een oplossing voor de Amerikaanse ‘fiscal cliff’ zal worden gevonden doordat de Democraten en Republikeinen tot overeenstemming komen. Ethan Harris, Co-Head of Global Economics Research bij BofA Merrill Lynch Global Research, voorspelt dat een compromis te elfder ure waarschijnlijk zal worden gevolgd door bezuinigingen van $250 miljard tot $320 miljard (van 1,6% tot 2% van het Amerikaanse bbp).
Op dit moment geven de opiniepeilingen aan dat de coalitie van CDU en CSU de grootste groep zal blijven in de Duitse politiek na de federale verkiezingen die voor het komend najaar gepland staan. De heer Jooste denkt dat dit positief is voor de eurozone, omdat het de politieke onzekerheid zal wegnemen. Hij erkent echter ook het risico van een verhoogde volatiliteit in de regio gedurende de eerste helft van 2013 als Spanje blijft weigeren hulp van buitenaf te zoeken, wat hij wel verwacht. En de Italiaanse nationale verkiezingen zullen leiden tot politieke instabiliteit.
De rol van de politiek in het landschap van de opkomende markten wordt in 2013 steeds groter, verwacht de heer Jooste. Legitimiteit en risico gaan waarschijnlijk zwaarder wegen, waarbij geloofwaardig leiderschap meer steun van beleggers zal aantrekken en waar de zwakkere landen het zullen moeten doen met slechts stimuleringsmaatregelen. China zal daar ergens tussenin zitten.
Jooste verwacht dat aandelen in 2013 beter zullen presteren dan vastrentende beleggingen. In lijn met de geuite visie van Michael Hartnett, Chief Investment Strategist bij BofA Merrill Lynch Global Research, denkt hij dat beleggers nu al voldoende redenen hebben om te beginnen met het herzien van hun overweging in obligatiebeleggingen en de onderweging in aandelenbeleggingen. Het is wellicht nu nog niet de tijd om een volledige omwenteling te realiseren en obligaties te laten voor wat ze zijn, maar aandelen worden op dit moment in vergelijking met hoogwaardige bedrijfsobligaties tegen hun gunstigste waardering  verhandeld, in ruim twintig jaar tijd.
Als een eerste stap geeft de heer Jooste de voorkeur aan hoog-dividend aandelen. Zoals Savita Subramanian, Chief Strategist voor de VS bij BofA Merrill Lynch Global Research echter ook al aangaf, geeft hij de voorkeur aan bedrijven met een bewezen staat van dienst ten aanzien van  dividendgroei, boven de fondsen die het hoogste rendement bieden. Deze laatste zijn namelijk vooral fondsen in sectoren waarvan beneden gemiddelde resultaten worden verwacht. Aangezien de zwakke macro-economische situatie en tegenvallende bedrijfswinsten meer dan voldoende zijn ingeprijsd in Europese aandelen, geeft hij de voorkeur aan de aandelenmarkten van Europa. Bovendien ziet hij als gevolg van de relatieve waardering betere kansen voor meervoudige uitbreiding in Europa dan in de VS. Daarnaast geeft hij de voorkeur aan opkomende markten, waarbij hij vooral neigt naar China en India vanwege hun verbeterde bbp-groeicijfers ten opzichte van 2012.
De vooruitzichten blijven negatief voor staatsobligaties en beleggers zouden minder aangetrokken moeten zijn tot hoogwaardige bedrijfsobligaties dan in 2012, hoewel er nog steeds een groot rendementspotentieel bestaat in de high-yield sector. De Amerikaanse dollar zou beter moeten presteren in 2013 dan andere belangrijke valuta’s, zeker ten opzichte van de euro, maar ook ten opzichte van de Japanse yen, omdat de economische fundamentele factoren in de VS beter zijn.
Merrill Lynch Wealth Management en BofA Merrill Lynch Global Research voorzien een uiteindelijke ‘great rotation’, een grote omwenteling van vastrentende waarden richting aandelen. “De combinatie van overmatige investeringen, buitensporig optimisme en het genereren van lage rendementen in vastrentende markten lijkt te wijzen op het einde van de stijgende markt in obligaties,” aldus de heer Jooste. “Ondertussen zijn er structureel sterke argumenten voor hogere rendementen op aandelen. De bedrijven die uit deze crisis tevoorschijn komen, zijn gezonder en sterker, met een strakkere balans en een groeiende, wereldwijde vraag.”
Merrill Lynch Wealth Management EMEA richt zich op vier basisgedachten die de rendementen van beleggingsportefeuilles in de komende drie jaar moeten verbeteren (‘Portefeuille 2015’): Allereerst zijn nieuwe bronnen van inkomsten hard nodig, nu de marktrentes zo laag zijn. Ten tweede komt de kracht van de consument in opkomende economieën tot aanwas. Op de derde plaats zijn er te veel minder gewilde beleggingen, zoals Europese aandelen, verkocht tijdens de financiële crisis; deze kunnen weer in de gratie komen wanneer er oplossingen voor de Europese crisis worden gevonden. En ten slotte zal de meerjarige groeiverwachting worden ondersteund door verbeteringen op het gebied van technologie en energie- en arbeidskosten. Een meer competitieve arbeidsmarkt in de VS is gereed om een herleving van de Amerikaanse industrie te versterken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.