Ads Top

Belastingdienst, OM en FIOD maken afspraken over aanpak belastingfraude

In het kader van de bestrijding van belastingfraude op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst/Caribisch Nederland (B/CN) en de FIOD afspraken gemaakt over de aanpak van belastingfraude.
Afgesproken is dat bij een vermoeden van fraude voor een hoog bedrag overleg gevoerd wordt tussen de drie partijen en dat een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld. Bij lagere fraudebedragen zal de Belastingdienst een administratieve boete opleggen. “Deze richtlijn is een logische stap in het kader van de verdere professionalisering en de intensivering van de fraudebestrijding door de Belastingdienst/Caribisch Nederland”, aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.
De afspraken zijn vastgelegd in een Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijn voor fiscale – en douane delicten, de zogenaamde ATV-richtlijn, die op 9 november is gepubliceerd in de Staatcourant.  Deze richtlijn voorziet in het instellen van strafrechtelijke onderzoeken door de FIOD indien het vermoeden van belastingfraude bestaat. Onder belastingfraude wordt bijvoorbeeld verstaan het opzettelijk indienen van een onjuiste belastingaangifte of het verstrekken van onjuiste informatie aan de Belastingdienst.  Daarnaast kan het opzettelijk niet indienen van belastingaangiften ook strafrechtelijk worden aangepakt.
Strafrechtelijke onderzoeken worden ingesteld onder leiding van een Officier van Justitie. Afhankelijk van de zwaarte van de verdenking behoren doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden en aanhouding van verdachten tot de mogelijkheden. Op basis van het door de FIOD opgemaakte proces-verbaal kan een transactie worden aangeboden of kan de Officier van Justitie het onderzoek bij de Rechter aanbrengen.  De Rechter kan voor belastingfraude gevangenisstraffen opleggen tot maximaal 4 jaar. Daarnaast kunnen door de Rechter boetes opgelegd worden tot 2 maal de verschuldigde belasting.
Deze richtlijn betreft de  Inkomsten-, Loon-,  Opbrengst-, Overdrachts-, Kansspel- en Algemene BestedingsBelasting alsmede Accijns.  Daarnaast kan de FIOD onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoeken instellen naar bijvoorbeeld valsheid in geschrifte en witwaspraktijken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.