Ads Top

Nederlandse verzekeraars op schema voor implementatie Solvency II

Maar liefst zesentachtig procent van de Nederlandse verzekeraars geeft aan op schema te liggen om uiterlijk in januari 2014 aan Solvency II, Europese richtlijnen ten aanzien van de versterking van het toezicht op de financiële sector, te kunnen voldoen. In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland voorop. De Nederlandse verzekeraars verwachten in de loop van 2013 al gereed te zijn met de implementatie van Solvency II. De mate waarin een land klaar is voor Solvency II varieert sterk. Dit blijkt uit de European Solvency II Survey van Ernst & Young, waarin 160 verzekeringsmaatschappijen in heel Europa zijn onderzocht.
Na Nederland verwacht een groot gedeelte van de Britse,Griekse,Poolse en Spaanse verzekeraars voor 1 januari 2014 aan Solvency II te kunnen voldoen. Zestig tot zeventig procent van de Belgische, Franse, Duitse en Italiaanse verzekeraars zal echter pas na 1 januari 2014 zover zijn. Hoewel bijna 90% van de respondenten goed op schema ligt voor het halen van de door de Europese Commissie voorgestelde deadline van 1 januari 2015, geven de Duitse, Italiaanse en Spaanse verzekeraars aan waarschijnlijk pas na deze datum aan het nieuwe regime te kunnen voldoen.
Voor heel Europa is er sprake van een consistent beeld wat betreft gereedheid voor naleving van Pilaar 1. De meeste verzekeraars zullen voldoen aan de vereisten voor Pilaar 1. Ten aanzien van Pilaar 2 bestaat daarover meer verdeeldheid: verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland hebben er vertrouwen in dat er aan de meeste vereisten zal worden voldaan. De rest van de markt ligt slechts op schema waar het gedeeltelijke naleving van de vereisten aangaat. Ten aanzien van Pilaar 3 is er sprake van een achterstand. Tachtig procent van de respondenten erkent dat zij tot op heden weinig vooruitgang hebben geboekt bij het voldoen aan de vereisten voor Pilaar 3. Verzekeraars in Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland zijn vergeleken met andere landen betrekkelijk goed voorbereid, maar zelfs daar moet 60% tot 70% van de verzekeraars nog aan het merendeel van de vereisten voor Pilaar 3 voldoen. Paul de Beus, Partner bij Ernst & Young: "Wij weten van organisaties die met hun Pilaar 3-projecten zijn begonnen dat de onvolkomenheden die nu naar voren komen hen voor een ambitieus doel stellen om binnen het bestaande tijdpad alles te realiseren. Dit betreft met name de gegevens en de aanzienlijke proces-, beheers- en IT-uitdagingen." Slechts 17% van de verzekeringsmaatschappijen heeft formeel de eigen risicobeheersystemen beoordeeld en de effectiviteit daarvan in relatie tot de uitkomsten bepaald. De Beus: "Het risico bestaat dat de respondenten hun gereedheid voor Pilaar 2 hebben overschat, misschien omdat zij meer nadruk leggen op het bestaan en de aard van een onderdeel dan op de daadwerkelijke effectiviteit van hun risicobeheersystemen."
Bijna 69% van de verzekeraars geeft aan dat zij slechts aan een paar of aan nog helemaal geen van de Solvency II-gegevensbeheervereisten te hebben voldaan. 81% daarvan worstelt met gegevensintegratienormen en de toepassing daarvan binnen de eigen groep en ten aanzien van externe partners. De Beus: "Voor het daadwerkelijk laten functioneren van het gegevenslandschap moeten bedrijven meerdere complexe IT-systemen integreren. Dan praat je over een enorme uitdaging. Uit het onderzoek blijkt dat het tempo waarop het juiste 'eigenaarschap', governance en beheersingsmaatregelen worden geïmplementeerd, bijzonder traag is. De opschuivende European Insurance and Occupational Pensions Authority-deadlines hebben voor een excuus gezorgd, maar dit zal als fundamenteel falen worden opgevat en er moet nu met spoed aandacht aan worden besteed."
De Beus: "Door het verschuiven van de deadlines loopt de industrie het risico het momentum te verliezen. Echter, voordat de juridische implementatie daadwerkelijke plaatsvindt is er tijd nodig om tot feitelijke 'culturele' implementatie te komen. Natuurlijk moet het wel een goed systeem zijn alvorens van start te gaan. Daartoe moeten geen overhaaste beslissingen worden genomen maar moeten partijen wel van de beschikbare tijd gebruikmaken om het risicomanagement goed in de genen te krijgen. Het beschikbaar en benodigd kapitaal komt dan vanzelf wel in orde."


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.