Ads Top

VEH: Maak omzetten naar spaarhypotheek ook volgend jaar mogelijk

Vereniging Eigen Huis wil dat eigenwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek een eerlijke kans krijgen om hun aflossingsvrije lening binnen de huidige regels om te zetten in een (bank)spaarhypotheek.
Door de verandering van de regels per 1 januari aanstaande, waartoe de Tweede Kamer pas onlangs heeft besloten, wordt huiseigenaren de kans ontnomen om dit onder het bestaande fiscale regiem nog te doen.
De deadline van 1 januari is voor banken te kort dag om dergelijke omzettingen nog te realiseren. De loketten zijn hiervoor in feite reeds gesloten. Het gevolg is dat een huiseigenaar die zijn aflossingsvrije hypotheek wil omzetten min of meer verplicht wordt een veel duurdere annuïteitenhypotheek te sluiten. Velen zullen om deze reden hier vanaf zien. Dit is ongewenst vanuit het risico dat klanten en banken met aflossingsvrije hypotheken lopen.
Omdat de besluitvorming in de Tweede Kamer zo lang op zich heeft laten wachten kunnen adviseurs bovendien niet voldoen aan hun zorgplicht tegenover klanten. Deze behoren door hun adviseur geïnformeerd te worden over de gevolgen van belangrijke fiscale wijzigingen en de mogelijkheden hierop te anticiperen.
Daarom wil de vereniging dat huizenbezitters die een aflossingsvrije hypotheek willen omzetten naar een (bank)spaarhypotheek tot 1 juni 2013 gebruik kunnen maken van een overgangsregeling. Gerelateerd aan de bestaande situatie is dit een maatregel die de schatkist niets kost.
Het totale bedrag aan aflossingsvrije hypotheken bedraagt 350 miljard euro, ofwel ruim de helft van de totale Nederlandse hypotheekschuld van 670 miljard. Meer dan 2,5 miljoen huiseigenaren hebben een (deels)aflossingsvrije hypotheek. Omdat dit jaar al 700.000 huishoudens hypothecair onder water staan is het aanpassen van een aflossingsvrije hypotheek voor velen actueel en voor sommigen urgent.
Door de voorspelde verdere daling van de huizenprijzen zal het aantal hypotheken onder water toenemen tot circa 1 miljoen. Voor deze groep eigenaren, maar ook voor andere huishoudens, kan het verstandig zijn hun hypotheek om te zetten naar een veilige (bank)spaarhypotheek. Het is echter raadzaam om hierover eerst bij een financieel adviseur advies te vragen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.