Ads Top

Banken onduidelijk over aansprakelijkheid

Banken moeten in hun productvoorwaarden helder en eenduidig zijn wanneer hun klanten geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor fraude bij online betalingsverkeer. Dat stelt de Consumentenbond in reactie op een brief van minister Dijsselbloem van Financiën van 26 november aan de Tweede Kamer. Consumenten die de veiligheidsvoorschriften van hun bank niet naleven, riskeren bij fraude een aansprakelijkheid tot 150 euro.
Wanneer de rekeninghouder de fraude zelf pleegt, of in gevallen van opzet of grove nalatigheid is de consument volledig aansprakelijk. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Maar waar liggen de grenzen: bij het ergens opschrijven van de pincode of internetbankier-code? Bij het opschrijven van een code in versleutelde vorm? Als ik de codes op een briefje in mijn kluis bewaar? Als ik de gegevens in mijn telefoon opsla? Kortom: geef duidelijk aan wat van consumenten wordt verwacht!"
Per geval van internetfraude bepaalt de bank of de rekeninghouder hiervoor zelf aansprakelijk is. Consumenten die het met het besluit van de bank niet eens zijn, kunnen een bezwaar indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD). Maar zowel banken onderling, als KiFiD beoordelen fraudegevallen nu niet eenduidig.  Uit de brief van de minister valt op te maken dat het eigen risico niet geldt voor consumenten die zich wél aan alle voorschriften van hun eigen bank houden. De Consumentenbond gaat er vanuit dat zij  hun schade volledig vergoed krijgen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.