Ads Top

KPMG: 'Beurshandel is steeds vaker strijd om snelste handelssystemen'

De internationale beurshandel groeit in toenemende mate uit tot een strijd om de beste en snelste handelssystemen. High frequency trading, dat het mogelijk maakt binnen korte tijd te profiteren van minieme koersverschillen, bepaalt wereldwijd een steeds groter deel van alle beurstransacties.
Daarnaast krijgt de internationale beurshandel in toenemende mate te maken met nieuwkomers, die in het algemeen 'lean and mean' opereren en erin slagen in korte tijd een groot deel van het handelsvolume naar zich toe te trekken. "Het internationale speelveld van beurzen en handelsplatforms is de laatste jaren ingrijpend veranderd", zegt Age Lindenbergh, Global Coordinator Exchanges Partner bij KPMG. Lindenbergh: "Scherpere regulering, feller toezicht en een technologie die zich in snel tempo ontwikkelt, dwingt het bestuur van internationale beurzen ertoe scherpe keuzes te maken."
Als gevolg van de opkomst van de BRIC-landen, de voortdurende schuldencrisis, de terugvallende handelsvolumes, steeds krapper wordende marges en de fors toenemende regelgeving opereren de beurzen in een sterk veranderde omgeving. Lindenbergh: "Daarnaast hebbend de beurzen te maken met ingrijpende verandering op IT-gebied. Matching tussen vraag en aanbod vindt allang niet meer plaats op de traditionele beurs alleen. De Multilateral Trading Facility heeft vaak de prijsvorming, het 'market making' overgenomen. Dat betekent dat 'issuers' veelal een beursnotering hebben op een officiële beurs, maar dat de handel plaatsvindt op een alternatief platform. Dit leidt tot discussies of dit wel wenselijk is. Prijsvorming wordt immers beter als je vraag en aanbod op één plaats samenbrengt.
Anderzijds, als een partij een grote transactie wil doen en als alleen om dat feit de prijs gaat bewegen vindt een koper of verkoper dat doorgaans niet prettig." Dit leidt tot transacties via dark pools waarbij grote pakketten aandelen worden verhandeld zonder dat dit de prijs beïnvloedt, buiten het orderboek van de beurs om. Daarnaast heeft de snelle toename van handelsvolumes ook geleid tot een toename van het aantal storingen op beursplatforms wereldwijd. Voor bestuursleden van beurzen wereldwijd is de robuustheid van handelssystemen dan ook één van de topprioriteiten geworden."
Het veranderde speelveld dwingt bestuurders er volgens Lindenbergh toe om keuzes te maken. Lindenbergh: "Veel beurzen zijn in feite supermarkten geworden met een bleek profiel. Dat maakt het voor klanten lastig om hun toegevoegde waarde in te zien. Beurzen zullen zich moeten gaan richten op specifieke stakeholders of bepaalde expertise.
Nieuwe regels om klanten beter te beschermen, het verbieden van short-selling en Basel III beïnvloeden het gedrag van beurzen en hun klanten. Het is echter opvallend dat er op het gebied van regelgeving geen coördinatie lijkt te bestaan tussen nationale en multinationale organen en tussen regio's in Europa. Dat betekent dat er dus nationale regels zijn die het handelsvolume lokaal beïnvloeden of de operaties van de beurs zelf. Bij grensoverschrijdende beurzen in Europa ben je als beursbestuurder dus aan het schaken op meerdere schaakborden. Dat vraagt veel van je expertise op het gebied van de IT-infrastructuur, risk, compliance en backoffice."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.