Ads Top

Premie zorgverzekering 2013 omlaag!?

Kiesgoed.nl heeft alle tot nu toe bekende premies in kaart gebracht en daar komen enkele interessante constateringen uit. De meeste zorgverzekeraars waarvan de premies bekend zijn hebben de premie voor de basisverzekering verlaagd. Negatieve uitzondering hierop zijn AZIVO en Stad Holland die de basispremie verhoogd hebben. Van de overige zorgverzekeraars is bekend dat zij gelijk in premie zijn gebleven (o.a. Zilveren Kruis en AGIS) of de premie hebben verlaagd (o.a. Avero Achmea voor de MIX polis en MENZIS).
Gemiddeld gaat de premie voor de basisverzekering met 10 cent naar beneden. De premie voor de aanvullende verzekering gaat met 86 cent omhoog. Vrijwel alle tandartsverzekeringspremies blijven gelijk. Toch blijkt dat gemiddeld de tandartsverzekering premie met 13 cent omhooggaat.
Iemand met een basis-, aanvullende en tandartsverzekering gaan er per maand dus 89 cent op achteruit. Dit lijkt een kleine verhoging echter als je de verhoging van het eigen risico en de uitkleding van de basisverzekering hierbij optelt is dit wederom een flinke verhoging.
Kiesgoed.nl krijgt vele honderden telefoontjes per dag over de kabinetsplannen. Uit al deze telefoongesprekken zijn twee conclusies te trekken. De eerste is dat vrijwel iedereen zich grote zorgen maakt over de consequenties van de plannen en de tweede dat vrijwel niemand op dit moment bereid is om over te stappen. Men wacht eerst tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de kabinetsplannen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.