Ads Top

'Gemeenten krijgen WOZ-bezwaren niet verwerkt, burger in onzekerheid’

Gemeenten worden overspoeld met telefoontjes van boze inwoners die het niet eens zijn met hun WOZ-waarde. Dit jaar steeg de WOZ-waarde met 17 procent en dat levert veel vragen op. Omdat er binnen zes weken bezwaar gemaakt dient te worden, bellen burgers nu massaal naar de gemeenten. Hierdoor zijn verschillende gemeenten slecht of niet bereikbaar.

Gemeenten zoals Oss en Amersfoort zijn slecht of niet bereikbaar voor vragen over de WOZ, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie de Vastelastenbond .

De werkdruk bij gemeenten is hoog, maar door de stijging van de WOZ-waarde is deze nóg groter geworden stelt Wolfert: 'Consumenten willen een duidelijke uitleg waarom ze meer moeten betalen, maar op het gebied van communicatie naar de burger toe schort er het een en ander.'

Het wantrouwen richting de overheid is groot en deze ontwikkeling rond het bezwaar maken verslechtert de situatie, stelt Wolfert. Er wordt veel gehoor gegeven aan de oproep van gemeenten om geen bezwaar te maken via WOZ-bureaus. Als vervolgens blijkt dat gemeenten de bezwaren niet kunnen verwerken, wenden burgers zich alsnog tot WOZ-bureaus. Die bureaus zijn niet het probleem, maar de verouderde wetgeving wel.

Het probleem is volgens de directeur van de Vastelastenbond dat de wet WOZ onuitvoerbaar is. Gemeenten moeten elk jaar acht miljoen woningen taxeren. Dat is ondoenlijk en daarom wordt gebruikgemaakt van computermodellen die niet altijd nauwkeurig zijn. De tijd voor verandering is aangebroken en dat moet voor nieuwe wetgeving zorgen, zegt Wolfert.

Wolfert pleit voor herinrichting van de verouderde WOZ-wetgeving . 'Gemeenten zijn er niet op uitgerust om miljoenen woningen correct te taxeren en burgers te woord te staan. Als consumenten een adviesbureau in de arm nemen en succesvol bezwaar maken, verrekenen gemeenten de proceskosten die zij voor elk succesvol bezwaar betalen aan de consument. De overheid belast burgers hoe dan ook met verkeerde taxaties. Als de consument niet in actie komt, kan het zijn dat hij te veel belasting betaalt, terwijl een succesvol bezwaar indirect terugkomt in de te betalen belasting. De burger is hoe dan ook de dupe van deze wet.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.