Ads Top

BNG Bank behaalt gezonde resultaten

Vanuit bancair oogpunt was 2022 een goed jaar voor BNG Bank met gezonde financiële resultaten. Door de sterke kapitaalpositie kon BNG gunstige financiering aantrekken.

Over het verslagjaar 2022 werd een nettowinst gerealiseerd van 300 miljoen euro. Een jaar eerder kwam de nettowinst uit op 236 miljoen. Voornaamste oorzaken van de hogere nettowinst zijn een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille.

Het renteresultaat kwam in 2022 uit op 481 miljoen, ten opzichte van 407 miljoen een jaar eerder. BNG Bank beoordeelt het renteresultaat als structureel gezond.

Ondanks de rentestijging en het negatieve effect dat dit kan hebben op investeringsbeslissingen van klanten stond de totale langlopende kredietportefeuille eind 2022 op 88 miljard. Dit is een netto toename van de portefeuille van 1 miljard. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen was in 2022 12,3 miljard ten opzichte van 12,8 miljard in 2021. In de eerste helft van 2022 zag de bank een hogere kredietaanvraag. Met name gemeenten anticipeerden op de rentestijging en haalden hun financieringsvraag naar voren.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.