Ads Top

FSC roept DNB en AFM op om potentiële liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen op te volgen

Terwijl recente economische ontwikkelingen relatief gunstig zijn, constateert het FSC dat markten onvoldoende rekening lijken te houden met nog altijd aanwezige macro-economische en geopolitieke onzekerheden. Wanneer de inflatie- en renteontwikkelingen tegenvallen ten opzichte van de huidige marktverwachtingen, kunnen zich een schoksgewijze aanpassing van activaprijzen en periode van verhoogde volatiliteit voordoen.

De Nederlandse economie toont zich verrassend veerkrachtig en het sentiment op financiële markten is in toenemende mate positief. Financiële instellingen zijn vooralsnog voldoende weerbaar gebleken en laten goede resultaten zien.

Mede door de sterke stijging van de hypotheekrente vindt momenteel een omslag plaats op de huizenmarkt die steviger lijkt te verlopen dan eerder geraamd. Dit leidt echter niet direct tot risico’s voor financiële stabiliteit doordat de uitgangspositie van huishoudens en kredietverstrekkers beter is dan bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis van 2008/2009.

Vanuit het belang om de komende jaren ook meer aanbod van woningen te creëren uit het FSC wel zorgen over het eventueel stilvallen van investeringen en het achterblijven van nieuwbouwproductie.

De gasprijs is afgelopen maanden sterk gedaald. Voor komend jaar blijft energieschaarste echter een risico en kunnen prijzen ook weer snel oplopen. De wholesale energiemarkt functioneert goed. Niettemin blijft waakzaamheid geboden. Maatregelen die ingrijpen op de vrije totstandkoming van prijzen kunnen ten koste gaan van een adequaat functioneren van markten en daarmee uiteindelijk ook averechts uitwerken op de ordentelijke afwikkeling van onderliggende derivatenposities.

Door de daling van de energieprijzen zal ook de headline-inflatie afnemen. De kerninflatie zal echter niet in hetzelfde tempo dalen, omdat prijsstijgingen zich al breder hebben verspreid in de economie. Markten lijken er onvoldoende rekening mee te houden dat verdere verkrapping van financiële condities noodzakelijk kan zijn, zolang het inflatiebeeld niet voldoet aan de doelstelling van 2% op middellange termijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.